Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
PREDNAPETI BETON
Šifra: 206367
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković
Izvođači: dr. sc. Dominik Skokandić - Projektantske vježbe
doc. dr. sc. Mladen Srbić - Projektantske vježbe

dr. sc. Dominik Skokandić - Konstrukcijske vježbe
doc. dr. sc. Mladen Srbić - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Konstrukcijske vježbe 15
Projektantske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Konstrukcije
Termini konzultacija:
Raspored predavanja i kolokvija u akademskoj godini 2023./2024.

U zimskom semestru akademske godine 2023./2024. predavanja iz kolegija Prednapeti Beton održavati će se četvrtkom s početkom u 10:15 do najduže 12:00 sati u predavaonici P7

Datum
R.br.
Predavanje
05.10.2023.
I.
Osnovna načela, povijesni razvoj, vrste i sustavi prednapinjanja
12.10.2023.
II.
Materijali, sustavi i tehnologija prednapinjanja te područje primjene
19.10.2023.
III.
Sila prednapinjanja, trenutni i vremenski gubitci
26.10.2023.
IV.
Osno prednapeti elementi i Elementi izloženi savijanju 1/3
02.11.2023.
V.
Elementi izloženi savijanju 2/3
09.11.2023. VI. Elementi izloženi savijanju 3/3
16.11.2023.
VII.
Posmik i torzija
23.11.2023.
VIII.
Progibi i pukotine i Prijenos prednapinjanja
30.11.2023.
IX. 
I. KOLOKVIJ (predavanja I-VII)
07.12.2023.
X.
Detalji i konstruktivna pravila za prednapete betonske konstrukcije
14.12.2023.
XI.
Konzolne grede, Kontinuirane i djelomično kontinuirane grede i Spregnute grede
21.12.2023.
XII.
Prednapete ploče, Elementi u tlaku i Kružno prednapinjanje
11.01.2024.
XIII.
Vanjsko prednapinjanje i Primjeri
18.01.2024.
 XIV.
II. KOLOKVIJ (predavanja VIII-XII)
25.01.2024.
 XV.
POPRAVNI KOLOKVIJ (sva predavanja)


Pisanje kolokvija, uvjeti za drugi potpis i oslobođenje od ispita

Za dobivanje drugog potpisa potrebno je postići minimalno 25% uspješnosti na oba kolokvija (uključujući minimalno 25% bodova iz zadatka), uz predan i pozitivno ocijenjen program.

Za oslobađanje od polaganja pismenog dijela ispita potrebno je postići minimalno 60% uspješnosti na oba kolokvija (uključujući minimalno 60% bodova iz zadatka), uz predan i pozitivno ocijenjen program.

Za oslobađanje od čitavog ispita potrebno je postići minimalno 70% uspješnosti na oba kolokvija (uključujući minimalno 70% bodova iz zadatka), uz predan i pozitivno ocijenjen program.

Ukupna ocjena se formira iz ocjene kolokvija i ocjene vježbi.


Literatura

Popis literature:
Mandić, A:  Prednapeti beton – predavanja objavljena na webu, Zagreb, objava prvih predavanja 2010./2011., objava najnovijih predavanja tijekom 2018/2019.

Sorić, Z., Kišiček, T.: Betonske konstrukcije 1, Sveučilišni udžbenik, Građevinski fakultet, Zagreb, 2014.


Radić, J. i suradnici: Betonske konstrukcije: priručnik,   Hrvatska sveučilišna naklada: Andris, Zagreb, 2006.


Radić, J. i suradnici: Betonske konstrukcije: Riješeni  primjeri, Hrvatska sveučilišna naklada: Andris, Zagreb, 2006.


Skripta za vježbe


Dodatna literatura za izradu diplomskih radova


Raspored vježbi u akademskoj godini 2023./2024.

U zimskom semestru akademske godine 2023./2024. projektantske vježbe će se održavati četvrtkom s početkom u 12:15 sati u predavaonici P7 za sve grupe. Konstruktivne vježbe održavaju se u istim terminima prema rasporedu koji je dan u popisu grupa na webu predmeta. Obratiti pozornost koji tjedan su projektantske, a koji konstruktivne vježbe.

Datum
Sadržaj
Tip vježbi
05.10.2023.
Upoznavanje s programom, dispozicijsko rješenje konstrukcije, podjela programa, 
analiza opterećenja i statički proračun.
projektantske
12.10.2023.
Rad na dispoziciji, analizi djelovanja i statičkom proračunu
 
konstruktivne
19.10.2023.
Kabelsko i adhezijsko prednapinjanje glavnog nosača 
projektantske
26.10.2023.
Rad na prednapinjanju
Rok za predaju dispozicije 
konstruktivne
02.11.2023.
Vođenje natega i gubici sile prednapinjanja
projektantske
9.11.2023.
Rad na prednapinjanju, vođenju natega i gubitcima
Rok za predaju analize i statičkog proračuna
konstruktivne
16.11.2023.
Dimenzioniranje prednapetog nosača - granično stanje nosivosti 
projektantske
23.11.2023.
Rok za predaju prednapinjanja
konstruktivne
30.11.2023.
Provjere prednapetog nosača za granično stanje uporabivosti
projektantske
07.12.2023.
Rad na dimenzioniranju za GSN
konstruktivne
14.12.2023.
Provjere prednapetog nosača za granično stanje uporabljivosti
projektantske
21.12.2023.
Rad na provjerama za GSU
Rok za predaju dimenzioniranja GSN 
konstruktivne
11.01.2024.
Oblikovanje i konstruiranje pojedinosti, izrada plana prednapete armature za
zadani nosač
projektantske
18.01.2024.
Rok za predaju provjera za GSU 
Rad na planu armature
konstruktivne
25.01.2024.
Krajnji rok za predaju programa 
konstruktivne


Raspored konzultacija u akademskoj godini 2023./2024.

U zimskom semestru akademske godine 2022./2023. konzultacije će se održavati u terminima prema dogovoru s asistentima.

Grupa
Vrijeme
Predavaonica
Asistent
A;B Utorak 9-10/Online Soba 401 Mladen Srbić
C;D Utorak 9-10/Online Soba 401 Dominik Skokandić


Obavijesti
Prvi kolokvij
Autor: Ana Mandić Ivanković

Prvi kolokvij održat će se, prema dogovoru sa studentima, u četvrtak 23.11.2023. u učionici smjera Konstrukcije na Sv. Duhu s početkom u 10:15. Svi materijali potrebni za pripremu za kolokvij nalaze se u zaštićenom području na ovoj web stranici te u spremniku Predavanja u sklopu MS Teamsa. Studentima je tijekom predavanja i vježbi objašnjeno kakvi teoretski i proračunski zadatci ih mogu očekivati na prvom kolokviju. Nakon kolokvija slijede auditorne vježbe. 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja