Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku
prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: Kranjčevićeva 2, ured 401
Telefon:01/4690 887
Telefon kućni:887
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za konstrukcije
Godina diplomiranja:1999.
Godina magistriranja:2003.
Godina doktoriranja:2008.
Na zavodu od:1999.

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

specijalistički

Životopis

Rođena je 1975. godine u Splitu. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u Splitu studirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 1999. Magistrirala je s temom „Prilog osuvremenjivanju propisa za opterećenja mostova“ 2003. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je tezom „Granična stanja postojećih mostova valja ocjenjivati posebno razvijenim postupcima kroz korake kojima se složenost, a time i točnost povećava kako bi se postiglo optimalno održavanje“ 2008. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Radni odnos s Građevinskim fakultetom započinje 1999. kao znanstveni novak, a u istraživačko zvanje asistenta izabrana je 2003. godine. U znanstveno zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničke znanosti – polje građevinarstvo izabrana je 2009. Iste godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Slijedi izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u 2010. te u znanstvenog savjetnika 2012. U znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor izabrana je 2015 godine.

Od 2016. godine obnaša dužnost pročelnice Katedre za mostove na Zavodu za konstrukcije, a od 2018. i prodekanice za međunarodnu suradnju Građevinskog fakulteta. iste godine postaje i član Vijeća tehničkog područja na Sveučilištu u Zagrebu.

Od početka rada na Građevinskom fakultetu Ana Mandić Ivanković sudjeluje u stručnim poslovima Zavoda za konstrukcije. Na Katedri za mostove niz godina pomaže u recenziranju idejnih te revidiranju glavnih projekata podvožnjaka, nadvožnjaka, vijadukata, mostova. Kao suradnik sudjelovala je na nizu stručnih projekata i studija, te je jedan od projektanata idejnog projekta mosta Jarun.

Glavno područje istraživanje jesu granična stanja i ocjenjivanje postojećih mostova, poglavito u pogledu potresne otpornosti, otpornosti na vjetar i pouzdanosti na prometno djelovanje. Od 2011. članica je,  a od 2017. i zamjenica predsjednika uredničkog odbora međunarodnog časopisa Structural Engineering International te radne komisije međunarodne organizacije za mostove i konstrukcije – IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering - Working Commission 1: Structural Performance, Safety and Analysis). Od 2014. godine aktivno sudjeluje u radu COST Akcije TU 1402: Quantifying the value of structural health monitoring, a od 2015. i COST Akcije TU 1406: Quality specifications for roadway bridges, standardization at a European level. Sudjelovala je u organizaciji niza seminara, radionica i konferencija i radu znanstvenih odbora (npr. Joint IABSE-fib Conference Dubrovnik 2010, IABSE Conference Geneva 2015, Joint COST-IABSE Workshop Zagreb 2017).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Nastavne djelatnosti

KOLEGIJI:

 • Specijalne inženjerske konstrukcije (2011-)
 • Trajnost konstrukcija II (2010.-),
 • Prednapeti beton (2010.-),
 • Trajnost konstrukcija I (2008.-),
 • Masivni mostovi (2000.- 2007.),
 • Mostovi (2000.- 2007.),
 • Trajnost konstrukcija I (2002.-2005.),
 • Betonske konstrukcije I (1999.-2000.)

MENTORSTVA DIPLOMANATA, DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA

 • 2011. 4 diplomanta;
 • 2012. 7 diplomanata;
 • 2013. 7 diplomanata;
 • 2014. 6 diplomanata;
 • 2015. 6 diplomanata;
 • 2016. 4 diplomanata;
 • 2017. 4 diplomanata;
 • 2018. 5 diplomanata;
 • 2019. 3 diplomanta; 1 doktor znanosti,
 • 2020. 2 diplomska rada u izradi, 1 doktorat u izradi
Izabrane publikacije

OBJAVLJENI RADOVI:

Popis svih objavljenih radova i sažetci dani su na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije i Researchgate:

 • Knjige (3),
 • Poglavlja u knjigama (11),
 • Radovi u časopisima (14),
 • Pozvana predavanja (4),
 • Radovi u zbornicima s međunarodnom recenzijom (44),
 • Radovi u ostalim zbornicima (24),
 • Ostali radovi (2),
 • Urednik knjige (4)
Profesionalni interesi i članstva

ČLANSTVA I FUNKCIJE:

 • Prodekanica za međunarodne odnose i suradnju te predsjednica Povjerenstva za međunarodnu suradnju Građevinskog fakulteta, (2018. -)
 • Pročelnica Katedre za mostove na Zavodu za konstrukcije Građevinskog fakulteta, (2016.-)
 • Structural Engineering International, član uređivačkog odbora časopisa, (2011.-), zamjenik glavnog urednika časopisa (2017.-2021.), glavna urednica časopisa (2021.-) https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=tsei20;
 • IABSE Working Comission 1: Structural Performance, Safety and Analysis, član (2011.-), zamjenik predsjednika komisije (2017.-), https://www.iabse.org/IABSE/association/Committee_files/Technical/Commission/C1.aspx;
 • International Association for Bridge and Structural Engineering, IABSE, član (2010.-);
 • FEHRL predstavnik Građevinskog fakulteta u Odboru za znanost - Research coordinator (2019.-)
 • Tehnički odbor 0-548 – Konstrukcijski eurokodovi, Hrvatski zavod za norme, član (2006.-);
 • Tehnički odbor 517 – Posebne vrste konstrukcija, Hrvatski zavod za norme, član (2006.-);
 • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, ovlašteni inženjer građevinarstva (2005.-);
 • Vijeće Građevinskog fakulteta, član (2002.-);
 • Hrvatsko društvo građevinskih konstruktora, član (1999.-)

STRUČNA DJELATNOST:

Kao suradnik na nizu projekata, a jedan od projektanata za:

 • Idejni projekt mosta Jarun, grad Zagreb (2008.),
 • Idejno rješenje mosta Jarun, grad Zagreb (2007.),
 • Projekt vijadukta u Makedoniji, (2009.)

ORGANIZACIJA:

Sudjelovanje u organizaciji i provedbi niza seminara i konferencija, posebno važne su međunarodne konferencije:

 • Joint IABSE-fib Conference: Codes in Structural Engineering – Developments and Needs for International Practice, Dubrovnik, May, 2010. (tajnica organizacijskog i znanstvenog odbora konferencije)
 • JOINT COST TU1402 – COST TU1406 – IABSE WC1 WORKSHOP:The Value of Structural Health Monitoring for the reliable Bridge Management, 2nd – 3rd March, Zagreb, 2017 (Chair of the  Local Organising Commitee and  member of Scientific Committee of the Conference)
 • CHALLENGES IN DESIGN AND MANAGEMENT OF STRUCTURES, segment  International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019), Rovinj, Croatia, 18 – 22 March 2019, http://grad.hr/rilem.smss/challenges-in-design-and-management-of-structures/, (voditeljica organizacijskog odbora segmenta i članica znanstvenog odbora)
 • FUTURE TRENDS IN CIVIL ENGINEERING, Zagreb, Croatia, 17 October 2019, University of zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2019, http://master.grad.hr/ftce/2019/index.php, (predsjednica organizacijskog odbora)

NAGRADE:

 • Prva nagrada za idejno rješenje mosta Jarun, grad Zagreb, veljača 2007.;
 • Nagrada Zagrebačkog velesajma pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti - Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo J. Radić, A. Mandić, G. Puž Konstruiranje mostova za 2005. godinu s područja tehničkih znanosti.

 

Izabrani projekti

NAJVAŽNIJE ZNANSTVENE SURADNJE, AKCIJE I PROJEKTI

 • 2019. Ključni pokazatelji učinkovitosti postojećih mostova, istraživanje financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu - kratkoročne financijske potpore istraživanjima, voditelj izv.prof.dr.sc. Ana Mandić Ivanković
 • 2017.-2019. suradnik na projektu Influence of concrete damage on reinforcement corrosion - computer simulation and in service performance of bridges (CODEbridges, https://www.grad.unizg.hr/codebridges), "Unity trough knowledge fund", voditeljica: doc.dr.sc. Marija Kušter Marić 
 • 2015.-2019.… Član upravljačkog odbora i zamjenica voditelja rane grupe WG1: Performance indicators COST Akcije TU 1406 (https://www.tu1406.eu/): Quality specifications for roadway bridges, standardization at a European level; voditelj: José Matos
 • 2014.-2019.… Zamjenica voditelja, član upravljačkog odbora i član radne grupe WG2: SHM Strategies and Structural Performance COST Akcije TU 1402 (https://www.cost-tu1402.eu/): Quantifying the value of structural health monitoring; voditelj: Sebastian Thöns
 • 2013.-2015. Ocjenjivanje pouzdanosti postojećih mostova, istraživanje financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu – kratkoročne financijske potpore, voditelj: prof.dr.sc Jure Radić
 • 2013.  Limit states and sustainable bridge engineering (Sustainability and maintenance of long-span bridges), bilateralni kinesko-hrvatski projekt, voditelji: doc.dr.sc. Ana Mandić i prof.dr.sc. Yiqiang Xiang.
Povijest zaposlenja

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za konstrukcije, Katedra za mostove:

 • Redovni profesor (2020.-)
 • Izvanredni profesor (2015.-)
 • Docent (2009.- 2015.),
 • Asistent – znanstveni novak (2003.-2009.),
 • Mlađi asistent – znanstveni novak (1999.-2003.)