Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
TRAJNOST KONSTRUKCIJA 2
Šifra: 206333
ECTS: 4.5
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković
doc. dr. sc. Marija Kušter Marić
Izvođači: doc. dr. sc. Marija Kušter Marić - Konstrukcijske vježbe
prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković - Konstrukcijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Konstrukcijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : TRAJNOST KONSTRUKCIJA 1

Polaganje predmeta :
Položen : TRAJNOST KONSTRUKCIJA 1
3. semestar
Izborni predemeti 3. semestra Diplomski studij-(33) Konstrukcije - Redovni smjer - Konstrukcije
Termini konzultacija:
Raspored predavanja i kolokvija u akademskoj godini 2023./2024.

U zimskom semestru akademske godine 2023./2024. predavanja će se održavati prema rasporedu ponedjeljkom od 12:00-14:00 sati u dvorani smjera Konstrukcije na sv. Duhu.

Datum

R.br.

Predavanje

02.10.2023. 

I.

Uvodno o kolegiju, Suvremeni pristup trajnosti građevina kroz projektiranje, građenje i održavanje

09.10.2023.

II.

Implicitno i eksplicitno projektiranje trajnosti, teorija + primjena

16.10.2023.

III.

Robusnost konstrukcija

23.10.2023.

IV.

Ocjenjivanje postojećih konstrukcija – Uvodno,  Prikupljanje   podataka o konstrukciji, Metode proračuna postojećih konstrukcija i postupci dokazivanja pouzdanosti, Postupci ocjenjivanja postojećih konstrukcija, razredi i razine ocjenjivanja

30.10.2023.

V.

Ocjenjivanje postojećih konstrukcija – dodatno o ispitivanjima konstrukcija

06.11.2023.

VI.

Ocjenjivanje postojećih konstrukcija – Primjeri                                        

13.11.2023. 

VII.

1. kolokvij: predavanja I.-V. 

20.11.2023.

VIII.

Modeliranje armiranobetonskih konstrukcija (korozija, mehanika loma)

27.11.2023.

IX.

Općenito o potresu, propisi i norme

04.12.2023.

X.

Ocjenjivanje postojećih konstrukcija na potresno djelovanje

11.12.2023.

XI.

Zaštitne ograde na cestama i mostovima, Udar u stup nadvožnjaka

18.12.2023.

XII.

Općenito o požaru, Proračun zgrade na požarno djelovanje

08.01.2024.

XIII.

Popravci i ojačanja

15.01.2024.

XIV.

2 kolokvij: predavanja: VI.-XII

22.01.2024. 

XV.

Popravni kolokvij (sva predavanja)

 


Raspored vježbi u akademskoj godini 2023./2024.

Vježbe se održavaju prema satnici. Grupe na vježbama odredit će se prema temama seminara. 

Konzultacije će se održavati nakon vježbi.

Tijekom vježbi svaki student izrađuje seminarski rad (pisani dio + usmena prezentacija PowerPointom) na zadanu ili odabranu temu u dogovoru s asistentom. Nakon prezentiranja seminara slijede pitanja i komentari asistenata i ostalih studenata.

Pozitivno ocijenjen seminar je uvjet za drugi potpis. Studenti su obavezni prisustvovati svim vježbama. Ocjena iz vježbi utvrđuje se na temelju uspješnosti u usmenoj prezentaciji i seminaru u pismenom obliku, ali i u sudjelovanju u raspravama za pojedine teme.

IZVEDBENI PLAN VJEŽBI

Datum

Sadržaj

Tip vježbi

02.10.2023.

Uvod u tematiku kolegija i način izvođenja vježbi putem studentskih seminara

konstruktivne

09.10.2023.

Razmatranje i odabir tema seminara

konstruktivne

16.10.2023.

Proračunski primjeri dokazivanja trajnosti pri projektiranju nove konstrukcije

konstruktivne

23.10.2023.

Prezentacije seminara

konstruktivne

30.10.2023.

Priprema za 1. kolokvij

konstruktivne

06.11.2023. Prezentacije seminara konstruktivne

13.11.2023.

Proračunski primjeri ocjenjivanja postojeće konstrukcije

 konstruktivne

20.11.2023.

Prezentacije seminara

konstruktivne

27.11.2023.

Prezentacije seminara

konstruktivne

04.12.2023.

Prezentacije seminara

konstruktivne

11.12.2023.

Prezentacije seminara

konstruktivne

18.12.2023.

Priprema za 2. kolokvij

konstruktivne

08.01.2024.

Dovršavanje i korekcija seminara

konstruktivne

15.01.2024.

Dovršavanje i predaja seminara - konstruktivne

22.01.2024.

Predaja seminara - konstruktivne


Uvjeti za drugi potpis i oslobođenje od ispita

Za stjecanje prava na drugi potpis potrebno je postići minimalno 25% uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen seminar, prisustvo na vježbama (100%) i prisustvo na predavanjima (75%).

Za oslobađanje od polaganja pismenog dijela ispita potrebno je postići minimalno 60% uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen seminar.

Za oslobađanje od polaganja čitavog ispita potrebno je postići minimalno 70% uspješnosti na oba kolokvija, uz predan i pozitivno ocijenjen seminar.

Ukupna ocjena se formira iz ocjene kolokvija i ocjene vježbi.


Obavijesti
PREDAVANJA 4.12.2023.
Autor: Ana Mandić Ivanković

Predavanja će početi nešto kasnije - u 12:30 h, zbog prethodnog sastanka koji završava u 12h.

Predavanja 27.11.2023.
Autor: Ana Mandić Ivanković

Predavanja će započeti u 11:15 i trajati najkasnije do 14:00, a kako bismo ovaj ponedjeljak odradili dvije cjeline.

Materijali s predavanja i vježbi
Autor: Marija Kušter Marić

Da bi mogli preuzeti materijale s vježbi i predavanja, studenti se trebaju prijaviti (logirati) na stranici fakulteta sa svojim AAI identitetom. 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja