Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Iz povijesti Katedre za matematičke predmete

Nakon osnivanja Zavoda za matematiku 1962. uz dotadašnje kolegije Matematiku I, II i III uvode se novi predmeti Primijenjena matematika, Vjerojatnost i statistika i Elektronička obrada podataka. U nastavne sadržaje ulaze simbolika, terminologija i bitne ideje teorije skupova, te matematička logika, a sustavno se obrađuju elementi linearne algebre s matričnim računom. Predmet Primijenjena matematika obuhvaća tipične probleme matematičke fizike s analitičkog i numeričkog aspekta uz primjenu matričnog računa i varijacijskih metoda. Upoznavanje s osnovnim postavkama teorije vjerojatnosti uz metode matematičke statistike sadržaj su predmeta Vjerojatnost i statistika. Elektronička obrada podataka imala je svrhu upoznavanja studenata s elektroničkim računalom i programiranjem u FORTRAN-u. Formiranjem usmjerenja Organizacija građenja pojavljuje se potreba za predmetom Operacijska istraživanja koji obuhvaća metode optimalizacije.

U razvoju nastave poslijediplomskih studija građevinarstva znatno su zastupljeni i matematički predmeti: Numerička analiza, Funkcionalna analiza, Jednadžbe matematičke fizike, Teorija vjerojatnosti, Matematička statistika, Matematičko programiranje,...

Iako je u posljednjih tridesetak godina bilo više pokušaja provođenja nastavnih reformi, sve su one završile malim korekcijama sati ne zahvaćajući bitno u nastavne programe.

Uvođenjem novog sustava obrazovanja 2005./2006. usklađenog s Bolonjskim procesom došlo je do bitne promjene nastavnih planova, iako nije promijenjen ukupan broj sati temeljnih matematičkih predmeta. Matematički se predmeti predaju u prvoj godini preddiplomskog studija, te na diplomskom studiju kao obavezni ili izborni. Takav prekid, smatraju matematičari, svakako ne pridonosi podizanju kvalitete znanja studenata.

Nastavnici katedre su voditelji ili suradnici na četiri domaća i četiri međunarodna bilateralna znanstvena projekta. Publiciraju svoje radove u uglednim inozemnim časopisima, sudjeluju na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima. Obveza im je članstvo u jednom od seminara na Matematičkom odjelu PMF-a s obzirom na područje znanstvenog interesa, te u okviru seminara izlažu svoja znanstvena dostignuća. Znanja dobivena istraživačkim radom primjenjiva su kako u daljnjem znanstvenom radu, tako i u nastavnom procesu.

Tijekom niza godina kao nastavnici matematičkih predmeta na Građevinskom fakultetu radili su: Vladimir Vranić, Vladimir Kirin, Ivan Stanke, Miroslav Filić, Željko Pauše, Bogdan Zelenko, Srećko Polić, Salih Suljagić,  Koraljka Terček, Stevan Šumić, Maja Kovač-Striko, Krešimir Delinić, Boško Kojundžić, Milica Ramljak, Radimir Viher, Josip Tadić, Dragutin Trupčević, Vladimir Dobrić, Vladimir Benić, Vera Žic, Vera Lovreček, Jasna Oršolić, Vera Čuljak, Tomislav Došlić, Alan Filipin, Tatjana Manger – Slijepčević, Nikola Sandrić, Martina Benković, Kristina Ana Škreb, Iva Kodrnja, Rafael Mrđen.