Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Iz povijesti Zavoda za matematiku

Zavod za matematiku jedan je od devet zavoda Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iako je devedesetih godina prošlog stoljeća imao čak 23 nastavnika (zvao se Zavod za opće teoretske predmete), danas u njemu radi 15 nastavnika, te tajnica zavoda. Zavod za matematiku razlikuje se od ostalih zavoda Građevinskog fakulteta po tome što su svi njegovi nastavnici diplomirali na studiju matematike ili fizike na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Od samog početka visokoškolske nastave dvadesetih godina prošlog stoljeća na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu matematika, nacrtna geometrija i fizika zauzimaju važno mjesto u nastavnim planovima i programima za obrazovanje građevinskih inženjera. Tako je npr. 1925. godine na Građevinsko-inženjerskom odjelu predavana Matematika I i II s 9 sati tjedno, Deskriptivna geometrija s 8, te Fizika s 8. Kao nastavnici matematičkih predmeta pojavljuju se i danas poznata profesorska imena: M. Kiseljak, Ž. Marković, iz deskriptivne geometrije J. Božičević, a iz fizike I. Plotnikov. Tijekom niza godina ostala su zapamćena imena izuzetnih nastavnika od kojih podsjećamo na neke: D. Blanuša, V. Vranić, V. Niče, Lopašić,...

Osamostaljenjem Građevinskog fakulteta prilikom razdvajanja od AGG-a dolazi do osnivanja Zavoda za matematiku kao organizacijske jedinice zadužene za izvođenje i unapređivanje nastave matematičkih i geometrijskih predmeta, te nastave fizike. Sedamdesetih godina 20. st. B. Kučinić, kao predstojnik, zapošljava u zavodu veći broj mladih nastavnika, te nastoji stvoriti pozitivno ozračje za njihov prosperitet. Njegovom inicijativom tiskana je knjiga «Iz matematičkog mozaika» u kojoj je svaki član Zavoda napisao po jedan stručni članak.

Tijekom niza godina izmjenjuju se nazivi: katedra, zavod, odjel,... Današnji Zavod za matematiku ima tri katedre: za matematiku, za geometriju i za fiziku.

Dugi je niz godina, zavod bio smješten na dvije lokacije. Udruživanjem s višim tehničkim školama osamdesetih godina u zavod dolaze novi nastavnici, a nastava se odvijala na čak četiri lokacije: Sv. Duhu, V. Holjevca, Kačićevoj i Trnjanskoj. Takva je situacija potrajala do 2002. godine, kada se prva godina studija, a s njom i Zavod za matematiku vraća natrag u Kačićevu ulicu. Te se godine i studij više spreme odvaja od sveučilišnog studija, te 2005. godine postaje odjelom Tehničkog veleučilišta. Treba napomenuti da osnivanjem novih sveučilišnih centara u Splitu, Osijeku, Varaždinu,... djelatnici Zavoda sudjeluju u uvođenju nastave na građevinskim fakultetima tih gradova.

Od osnivanja Zavoda do danas predstojnici su bili: Vladimir Vranić, Vladimir Kirin, Branko Kučinić, Ivan Stanke, Miroslav Filić, Željko Pauše, Bogdan Zelenko, Srećko Polić, Salih Suljagić, Ana Sliepčević, Vera Čuljak, te Vlasta Szirovicza.