Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Strani jezici

Nastava stranih jezika na Građevinskom fakultetu izvodi se na preddiplomskom i diplomskom studiju. Studenti mogu birati Engleski jezik u građevinarstvu i Njemački jezik u građevinarstvu.

DJELATNICI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni Lokacija
V. pred. mr. sc. Alemka Kralj-Štih 01/4639 526 526 D116a