Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obveze studenata i uvjeti za dobivanje potpisa
Predmet tjelesna i zdravstvena kultura obavezan je za sve studente tijekom prve i druge godine studija.
 • Studenti dobivaju potpis na kraju semestra, nakon ispunjavanja uvjeta za dobivanje potpisa.
 • U jednom semestru studenti mogu odabrati najviše dva izborna programa i pješačke ture.
 • Izborni programi popunjavaju se do optimalnog broja studenata, a nakon toga studenti pohađaju programe na kojima još ima slobodnih mjesta, ili koje im odredi nastavnik.
 • Promjena izbornog programa moguća je samo uz konzultaciju sa profesorom.
 • Pravo na dobivanje drugog potpisa stječe se:
  1. Pohađanjem 30 sati nastave tjelesne i zdravstvene kulture.
  2. Sudjelovanjem na natjecanjima za ekipu Građevinskog fakultet na prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu.
  3. Sportsko oslobođenje - studenti koji aktivno treniraju moraju u roku mjesec dana od početka semestra donijeti na konzultacije molbu i ovjerenu natjecateljsku knjižicu za tekuću godinu.
  4. Zdravstveno oslobođenje  - studenti koji imaju zdravstvenih problema moraju donijeti na konzultacije molbu i fotokopiju zdravstvene dokumentacije. Rješavanje molbi vrši se komisijski sa Zavodom za javno zdravstvo.
   
 • Svaki semestar odrađuje se zasebno, a važenje sportskih i zdravstvenih oslobođenja ne prenosi se u sljedeći semestar.
Za sva pitanja vezana uz nastavu ili uz vaše bavljenje sportom i rekreacijom, slobodno se što prije javite vašim nastavnicima TZK na nastavi ili na konzultacijama.