Izbornik predmeta
MEHANIKA TEKUĆINA
Šifra: 21720
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Gjetvaj
prof. dr. sc. Goran Lončar
Izvođači: prof. dr. sc. Goran Gjetvaj - Laboratorijske vježbe
prof. dr. sc. Goran Lončar - Laboratorijske vježbe
Hrvoje Mostečak , dipl. ing. građ. - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Kristina Potočki - Laboratorijske vježbe

prof. dr. sc. Goran Gjetvaj - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Goran Lončar - Auditorne vježbe
Hrvoje Mostečak , dipl. ing. građ. - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Kristina Potočki - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 4
Auditorne vježbe 26
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja
1. Uvod: osnovni pojmovi o tekućini, polja fizikalnih veličina, fizikalna svojstva tekućina, reološki dijagram, sile na tekućinu [3]
2. Statika tekućina: jednadžba ravnoteže (Euler) i njezino rješavanje, relativno mirovanje [3]
3. Statika tekućina: sila tlaka na površine, uzgon, plivanje i stabilnost tijela u tekućini [3]
4. Kinematika tekućina: gibanje čestica tekućine, strujnica, trajektorija, stacionarnost, jednolikost, konzervativnost, totalna derivacija brzine [3]
5. Zakon održanja polja fizikalnih veličina: zakon održanja mase (jednadžba kontinuiteta), [3]
6. Dinamika tekućine: jednadžba održanja količine gibanja, opći zakon strujanja realne tekućine (Saint-Venantova i Navier-Stokesova jednadžba) [3]
7. Jednadžba održanja kinetičke energije, Bernoullijeva jednadžba za idealnu i realnu tekućinu, laminarno strujanje, turbulentni tok, granični sloj [3]
8. Otpori strujanju, proračun lokalnih i linijskih gubitaka energije, G, T, E linije, mjerenje brzine, tlaka i protoka tekućine [3]
9. Primjena na hidrotehničke probleme: sustavi pod tlakom, pumpa, turbina [3]
10. Istjecanje: mali otvor, veliki otvor, ustava, prelijevanje: oštrobridni i preljevi praktičnog profila [3]
11. Otvoreni vodotoci: dijagram specifične energije, režimi tečenja, jednoliko strujanje [3]
12. Otvoreni vodotoci: nejednoliko strujanje, suženje i uzdignuće korita, vodni skok, nanos [3]
13. Potencijalno strujanje: jednadžbe potencijalnog strujanja, rubni uvjeti, izvor, ponor, dipol [3]
14. Strujanje podzemnih voda: procjeđivanje i Darcyjev zakon, hidrodinamička 3D teorija, tečenja, hidraulička 2D teorija, Dupuitove pretpostavke, vodozahvati [3]
15. Sile na tijelo u struji tekućine, dinamički stabilni i nestabilni oblici, modeliranje hidrodinamičkih procesa [3]

Vježbe:
1. Uvodne vježbe (auditorne) [2]
2. Hidrostatika (auditorne) [2]
3. Hidrostatika (auditorne) [2]
4. Relativno mirovanje, plivanje i stabilnost tijela (auditorne i laboratorijske) [2]
5. Zakon održanja mase, potencijalno i vrtložno strujanje, jednoliko i nejednoliko strujanje, stacionarno i nestacionarno strujanje (auditorne) [2]
6. Zakon očuvanja količine gibanja, primjeri sustava u dinamičkoj ravnoteži (auditorne) [2]
7. Zakon očuvanja kinetičke energije, Bernoullijeva jednadžba za idealnu tekućinu, energetske i piezometarske linije (auditorne) [2]
8. Bernoullijeva jednadžba za realnu tekućinu, općenito rješavanje, određivanje lokalnih i linijskih gubitaka, mjerenje protoka i brzina, vrste tečenja, , energetske i piezometarske linije (auditorne i laboratorijske) [2]
9. Bernoullijeva jednadžba za realnu tekućinu , sistemi sa cjevovodima pod tlakom, upotreba pumpi i turbina (auditorne) [2]
10. Istjecanje, oštrobridni preljevi, preljevi praktičnog profila, specifična energija vodotoka, kritična dubina, određivanje režima tečenja, kritičan pad (auditorne) [2]
11. Otvoreni vodotoci, Chezy-eva jednadžba i primjena u analitičkom i grafoanalitičkom rješavanju problema tečenja u otvorenim vodotocima (auditorne) [2]
12. Nejednoliko strujanje, vodni skok i njegova podjela, slapište, suženje ili proširenje vodotoka te uzdignuće i uleknuće dna kanala i utjecaj na oblik vodnog lica (auditorne i laboratorijske) [2]
13. Potencijalno strujanje, procjeđivanje, hidromehanička 3D i hidraulička 2D teorija, korištenje Dupuitove pretpostavke u inženjerskom rješavanju problema (auditorne) [2]
14. Strujanje podzemnih voda, galerije, zdenci sa slobodnim vodnim licem i zdenci pod tlakom, zdenci u pojedinačnom radu i u grupi, proračuni sniženja razina podzemnih voda u vodonosniku pod tlakom i sa slobodnim vodnim licem, utjecaj blizine vodotoka i vertikalnih nepropusnih granica (auditorne i laboratorijske) [2]
15. Otpor tijela, modeliranje na fizikalnim modelima (Froudeova i Reynoldsova sličnost), dimenzionalna analiza (auditorne) [2]
Literatura:
 1. Jović: Osnove hidromehanike, Element, Zagreb (raspoloživo u knjižnici Građevinskog fakulteta)
 2. Fancev: Mehanika fluida, Tehnička enciklop., -sv.8 (raspoloživo u knjižnici Građevinskog fakulteta i na Katedri za temeljnu hidrotehniku u Savskoj 16)
 3. Agroskin: Hidraulika, Tehnička knjiga (dostupno u knjižnici Građevinskog fakulteta)
 4. Zdravko Virag, Mehanika fluida: odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, FSB (dostupno u knjižnici Građevinskog fakulteta)
 5. Mrežno: (http://www.grad.unizg.hr/predmet/mehtek)
  a. skripta
  b. predavanja po tjednima nastave
  c. riješeni primjeri zadataka
  d. riješeni ispitni rokovi
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : MATEMATIKA 1

Polaganje predmeta :
Položen : FIZIKA
Položen : MATEMATIKA 2
Položen : MEHANIKA 1
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA...
Autor: Hrvoje Mostečak

U nastavku se nalaze rezultati pismenog dijela ispita; uz dodijeljeni broj na prilikom predaje ispita i inicijale nalaze se rezultati pismenog ispita:

Pismeni dio ispita položili su:

6....IŽ 88 bodova

16...DV 77 bodova

5....BČ 74 bodova

3....DJ 72 boda

12...IL 61 bod

1....BT 60 bodova

4....MJ 53 boda

7....KM 50 bodova

_______________________

 Pismeni dio ispita nisu položili:

15...LP 68 bodova (nije riješen obavezni dio zadataka)*

2....MK 46 bodova (nije riješen obavezni dio zadataka)

14...ES 43 boda

9....NŠ 41 bod

10...LK 37 bodova

11...EJ 34 bodova

8....TM 32 boda

13...LB 0 bodova

_______________________

Usmeni dio ispita održat će se:

- za studente profesora Gjetvaja u ponedjeljak 16.09.2019. u 09:00 sati u kabinetu nastavnika,  

- za studente profesora Lončara u ponedjeljak 16.09.2019. u 14:00 sati u kabinetu nastavnika, a

- za studente koji pristupaju komisijskom ispitu također u ponedjeljak 16.09.2019. u 14:00 sati (prostorija će biti određena u trenutku ispita, Savska 16). Komisijskom ispitu mogu prostupiti samo studenti koji su položili pismeni dio ispita.

* može pristupiti ispitu u ponedjeljak 16.09.2019. u 14:00 sati.

Hrvoje Mostečak, dipl.ing.građ., dipl.ing.geot.

PRIJAVE ZA DEMONSTRATURE U AK.GOD....
Autor: Hrvoje Mostečak

Pozivaju se studenti zainteresirani za održavanje demonstratura iz kolegija Mehanika tekućina u akademskoj godini 2019./20. da svoju prijavu s kontakt podacima (mail, broj telefona/mobitela) dostave u sobu D133, Kačićeva 26 do 20.09.2019. u 15:30 sati.

Uvjet za pozitivno odobrenje je ocjena dobar (3) ili viša iz Mehanike tekućina.

Hrvoje Mostečak, dipl.ing.građ.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja