Oprema i metode ispitivanja laboratorija

Laboratorij za materijale jedan je od najbolje opremljenih laboratorija za ispitivanje materijala u Hrvatskoj. U laboratoriju se izvodi nastavni,  znanstveno-istraživački, te stručni rad. Od 2010. godine, Laboratorij za materijale akreditiran je u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje određenih svojstava agregata, svježeg i očvrslog betona. Osim instrumenata za standardna ispitivanja betona u svježem i očvrsnulom stanju te fizikalnih i mehaničkih svojstava drugih materijala, laboratorij je opremljen najnovijim instrumentima za ispitivanje specijalnih svojstava kompozitnih materijala – poroznost betona u svježem i očvrsnulom stanju, difuzija klorida, korozija armature u betonu (multikanalni potenciostat, impedancija), određivanje količine klorida u betonu, slana komora te akustična emisija. Laboratorij je također opremljen velikim brojem instrumenata za terenska nerazorna ispitivanja – ultrazvučne metode, određivanje propusnosti, određivanje stanja armature u betonu.

Uređaji za ispitivanje svojstava agregata, cementa i svježeg morta

 • uređaj za prosijavanje agregata
 • mješalica za cementnu pastu i mort
 • potresni stolić za mjerenje konzistencije morta

 

 

 

 • mješalica za beton
 • uređaj za ispitivanje pora
 • uređaj za ispitivanje pora - AVA

 

 

 

 • oprema za ispitivanje konzistencije betona rasprostiranjem
 • oprema za ispitivanje betona slijeganjem

 

 

 

 • instrument za ispitivanje ranih čvrstoća betona - pull out
 • penetracijska igla

 

 

povratak na vrh stranice

Uređaji za ispitivanje svojstava očvrsnulog betona

 • uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava očvrslog betona

 

 

 

 

 

 

 • uređaj za određivanje vodopropusnosti betona
 • uređaj za određivanje plinopropusnosti betona

 

 

 

 

 • sušionik
 • komora za ispitivanje otpornosti na smrzavanje

 

 

 

 

 • slana komora
 • uređaj za ispitivanje sadržaja klorida u betonu

 

 

 

 

 

 • uređaj za ispitivanje habanja po Böhmeu
 • uređaj za prikupljanje betonskog praha

 

 

 

 

 • uređaj za ispitivanje difuzije klorida
 • uređaj za ubrzano korozijsko ispitivanje

 

 

povratak na vrh stranice

Uređaji za nerazorna mjerenja

 • ultrazvučni instrument
 • sklerometar

 

 

 

 • tragač armature
 • mjerni instrument za procjenu stanja armature u betonu

 

 

 

 • uređaj za određivanje zrakopropusnosti, vodopropusnosti i apsorpcije betona

 

 

 

 

 • impulse response
 • impact echo

 

 

 

povratak na vrh stranice