Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
Natječaj za upis studenata u I....
Autor: Tomislav Peternel

Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu objavljen je tekst Natječaja za prijave i upis na diplomski sveučilišni studij:

NATJEČAJ

PRIJAVA

Dio Natječaja koji se odnosi na Građevinski fakultet nalazi se na stranicama 33 - 34.

PRIJAVA

Prijave za upis moraju biti zaprimljene od 12. do 26. rujna 2017. godine. Prijave zaprimljene nakon navedenog roka bit će odbačene.

Prijava se podnosi na posebnom obrascu koji se može dobiti u Studentskoj referadi ili skinuti s mrežne stranice Građevinskog fakulteta.

Uz prijavu potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

  1. domovnicu (ako su hrvatski državljani),
  2. rodni list,
  3. strani državljani i državljani iz EU prilažu presliku putne isprave ovjerene kod javnog bilježnika,
  4. svjedodžbu/diplomu ili potvrdu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju, a osobe koje su završile razlikovnu godinu i dokaz o položenim razlikovnim ispitima,
  5. osobe koje su studij završile izvan Republike Hrvatske prilažu i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije,
  6. dopunsku ispravu o studiju ili potvrdu s ukupnom ocjenom studija,
  7. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 400,00 kuna, koji se plaća na IBAN Fakulteta HR02 2360000 1101219412. Poziv na broj uplatitelja OIB ili JMBAG pristupnika.

PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI STUDIJ NA GF ZAGREB PRILAŽU SAMO PRIJAVNICU I UPLATNICU.

Popis obavijesti