Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Međunarodna suradnja

Aktivnosti međunarodne suradnje na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu odnose se na razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti te sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima s područja visokog obrazovanja.

Ured za međunarodnu suradnju pruža potporu studentima te nastavnom i nenastavnom osoblju u aktivnostima vezanim uz međunarodnu suradnju. Definirana su četiri područja interesa međunarodne suradnje:

 1. Mobilnost studenta i nastavnika
  - ERASMUS pojedinačna MOBILNOST studenata i nastavnika s preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija kroz sklapanje  ERASMUS bilateralnih sporazuma između Građevinskog fakulteta i jednog inozemnog Fakulteta.
  - ERASMUS mobilnost INTENZIVNI PROGRAMI koja uključuje sve studente i nastavnike s pojedinih smjerova diplomskih ili doktorskih studija kroz sklapanje sporazuma između Građevinskog fakulteta i još dva inozemna fakulteta.
  - Mobilnost studenata i nastavnika umrežavanjem u CEEPUS programu, koji uključuje studente i nastavnike preddiplomskog, diplomskog, doktorskog i specijalističkog studija, kroz sklapanje sporazuma između Građevinskog fakulteta i još dva inozemna fakulteta.
   
 2. Međunarodni znanstvenoistraživački i tehnologijski projekti
  - Registracija Fakulteta u odgovarajućim tijelima  EU i ažuriranje podataka o Fakultetu
  - Praćenje poziva za podnošenje prijedloga
  - Administrativna i tehnička pomoć u prijavi prijedloga projekta
   
 3. Stručni projekti i EU fondovi
  - Suradnje s regionalnim i lokalnim samoupravama u izradi projektne dokumentacije za regionalne i lokalne projekte koji se financiraju iz europskih fondova.
   
 4. Međunarodna suradnja u djelokrugu Uprave Fakulteta i zavoda
  - Program ERASMUS
  - potprogram ERASMUS popratne mjere
  - potprogram ERASMUS pripremni posjeti
  - potprogram ERASMUS multilateralni projekti
  - potprogram ERASMUS akademske mreže

Kontakt:

Titula Prezime Ime Kućni tel. Telefon Soba
dr. med. vet. Milić Marija 408 01/4639 408 219a

 

Evidencije međunarodne suradnje na nivou Sveučilišta možete pogledati na adresi: http://medjunarodna.unizg.hr/


Obavijesti