Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
UPISI U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG...
Autor: Tomislav Peternel

Upisi pristupnika koji su stekli pravo upisa na Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu obavit će se  24. RUJNA 2018. –PONEDJELJAK u STUDENTSKOJ REFERADI, SOBA BR. 50 U 15 SATI.

Pristupnici su na upis dužni doći osobno u točno naznačeno vrijeme!

U slučaju spriječenosti pristupnika može upisati i druga osoba isključivo s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika.

Pristupnici koji su upisani na neki od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obvezno se moraju ispisati prije upisa te donijeti Ispisnicu s podacima o školarini.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, a iz opravdanih razloga ne dođu na upis u naznačeno vrijeme (obavezno se javiti na Fakultet), mogu se upisati najkasnije do 25. RUJNA 2018. do 12 sati.

 

  Na upis je potrebno donijeti:

 

  • presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika (strani državljani i državljani iz EU)
  • pristupnici koji su srednju školu završili izvan RH izvornik svjedodžbe o završenome četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju i potvrdu o priznavanju - nostrifikaciju,
  • dvije slike format 4x6 cm,
  • potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn uplaćene na IBAN Fakulteta HR0223600001101219412  (temeljem uplate dobiva se sav upisni materijal) uz naznaku: troškovi upisa. Poziv na broj upisati OIB pristupnika. Model 00.
  • Svjedodžbu o državnoj maturi i/ili Potvrdu o položenim ispitima državne mature. Pristupnici koji ne dobiju traženi dokument na dan upisa, mogu ga donijeti u studentsku referadu naknadno.

Pristupnici koji su prethodno studirali na nekim od javnih visokih učilišta u RH, a iskoristili su pravo subvencije pri upisu moraju platiti puni iznos školarine u iznosu od 8.400,00 kuna na IBAN Fakulteta HR0223600001101219412. U poziv na broj pristupnici upisuju svoj OIB.

 

Popis obavijesti