Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više

Baza projekata

Saznaj više
Reguliranje prava iz studentskog...
Autor: Miroslav Madžarac

Na temelju članka 78. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je svim sveučilištima, veleučilištima, visokim školama te Hrvatskom studentskom zboru obavijest vezanu za reguliranje prava iz studentskog standarda studenata.

Naime, u skladu s navedenim člankom  Zakona, prava studenata koji imaju zasnovan radni odnos, obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja uređuju se kako slijedi:

•    Pravo na obavljanje studentskih poslova na temelju Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/18 i 16/20) obustavlja se odmah.
•    1. ožujka 2023. obustavlja se pravo na pokriće troškova prehrane studenata uređeno Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13, 8/14 i 113/22).
•    1. ožujka 2023. obustavlja se subvencija troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te kod privatnog stanodavca uređena Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencioniranje stanovanja (Narodne novine, broj 63/19). 
Pri tome studenti smješteni u studentske i učeničke domove zadržavaju pravo nastavka stanovanja na temelju ostvarenog prava za akademsku godinu 2022./2023. uz uvjet potpunog pokrića novčanog iznosa stanovanja o vlastitom trošku.
•    Prilikom obrade prijava za ostvarivanje prava na dodjelu države stipendije na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 110/22) i Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22), provjeravat će se podatci o radno-pravnom statusu studenata.
•    Prilikom obrade prijava za ostvarivanje prava na potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15), provjeravat će se podatci o radno-pravnom statusu studenata.

Studentima će informacija o njihovom radno-pravnom statusu biti vidljiva u Informacijskom sustavu studentskih prava kojemu je moguće pristupiti AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

Popis obavijesti