Studentske usluge

Kroz usluge Centra karijera možeš sudjelovati u:

  1. programu stručne prakse
  2. radionicama digitalnih vještina 
  3. radionicama u sklopu Vježbaonice za razvoj stručnih vještina 
  4. radionicama razvoja karijere
  5. radionicama osobnog razvoja
  6. radionicama o iskustvima
  7. sajmu poslova GRADify

U Centru karijera možeš se informirati o stručnoj praksi ili zaposlenju te dobiti podršku u procesu traženja posla ili prakse kroz karijerno savjetovanje, konzultacije u pisanju životopisa i motivacijskog pisma ili pomoć u pripremi za razgovor za posao.

Javi se na: centar.karijera@grad.unizg.hr