GRASP (Stručna praksa na Građevinskom fakultetu)

U ožujku 2020. godine, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu započeo je s provedbom projekta GRASP (Stručna praksa na Građevinskom fakultetu), financiranom iz Europskog socijalnog fonda. Osnovni cilj projekta je stjecanje radnih vještina studenata kroz provedbu stručne prakse, edukacija i radionica kako bi im se olakšao prelazak na tržište rada. Sudjelovanje u projektu poslodavcima omogućuje procjenu vještina potencijalnih budućih zaposlenika u stvarnom okruženju radnog mjesta na koje će u bližoj budućnosti zapošljavati djelatnike. Uključivanje poslodavaca u aktivnosti projekta GRASP pomoći će usklađivanju studijskih programa s potrebama tržišta i poticati zapošljivost diplomanata, što će se pozitivno odraziti na sve ciljne skupine projekta: studente preddiplomskog i diplomskog studija, poslodavce te nastavne i nenastavne djelatnike Građevinskog fakulteta. Povezivanje studenata Građevinskog fakulteta sa potencijalnim poslodavcima i/ili mentorima ostvaruje se i kroz organizaciju sajma poslova GRADify. Za sva pitanja u vezi prakse možete se obratiti Centru karijera. Više o projektnim aktivnostima saznaj u brošuri projekta GRASP.

Za sve zainteresirane studente održalo se online predstavljanje projekta. Prezentaciju pogledajte ovdje.

Za sva pitanja u vezi prakse možete se obratiti  radnoj skupini. Radnu skupinu za provedbu projekta čine voditelj projekta, voditeljica Centra karijera i po jedan predstavnik svakog zavoda. 

Voditeljica Centra karijera (Nina Lekić): 
strucna.praksa@grad.unizg.hr 
nina.lekic@grad.unizg.hr

Voditelj projekta (Domagoj Damjanović):  
domagoj.damjanovic@grad.unizg.hr

Prestavnici fakultetskih zavoda: 
Zavod za geotehniku (Mario Bačić): mario.bacic@grad.unizg.hr
Zavod za hidrotehniku (Gordon Gilja): gordon.gilja@grad.unizg.hr
Zavod za konstrukcije (Davor Skejić): davor.skejic@grad.unizg.hr
Zavod za materijale (Ana Baričević): ana.baricevic@grad.unizg.hr
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment (Mladen Vukomanović): mladen.vukomanovic@grad.unizg.hr
Zavod za prometnice (Saša Ahac): sasa.ahac@grad.unizg.hr
Zavod za tehničku mehaniku (Marija Demšić): marija.demsic@grad.unizg.hr

 

Projekt GRASP - Stručna praksa na Građevinskom fakultetu završio je u ožujku 2023. Rezultate projekta možete vidjeti u prezentaciji koja je održana u sklopu sajma poslova GRADify. 

Iako je projekt završio, sve aktivnosti koje su se razvile unutar projekta kao i nove aktivnosti nastavit će se provoditi u sklopu Centra karijera Građevinskog fakulteta.