Stručna praksa

Poslodavci koji žele sudjelovati u programu stručne prakse mogu se javiti Centru karijera na strucna.praksa@grad.unizg.hr.

Centar karijera vas obavještava pri otvaranju prijava za stručnu praksu koja se provodi kroz cijelu akademsku godinu. Prijave, odabir studenata i evaluacija provode se kroz digitalnu platformu Centra karijera.

Stručna praksa traje najmanje 20 radnih dana.

Da biste sudjelovali u programu stručne prakse trebate:

  •  potpisati Sporazum o suradnji s Fakultetom
  • svakom studentu osigurati mentora s najmanje VSS.

Uloga mentora je praćenje i podrška studentima tijekom obavljanja stručne prakse te ispunjavanje Izvješća o stručnoj praksi na digitalnoj platformi. 

Kao podrška svim mentorima uključenim u program stručne prakse, kreirali smo webinar (1. dio / 2. dio) koji sadrži detaljno objašnjenje mentorske uloge i korisne savjete za kreiranje mentorskog odnosa sa studentima. Mentorima je dostupan i Priručnik za stručnu praksu.


Obavijesti

26/05/2023
Kako bismo vam olakšali proces stručne prakse, za vas smo pripremili Hodogram za stručnu praksu na Građevinskom fakultetu. Hodogram su upute s koracima za prijavu, odabir, prihvat studenta te završetak studentove stručne prakse. 

Repozitorij