Radionice i edukacije za studente

Centar karijera ti pomaže (po)složiti tvoju karijeru i kroz radionice i edukacije u području:

  • poslovnih vještina
  • komunikacijskih vještina
  • osobnog razvoja
  • stručnih vještina
  • digitalnih vještina
  • o iskustvima.

Prati novosti i obavijesti Centra karijera kako bi se na vrijeme prijavio na radionicu koja te zanima.