Opcije pristupačnosti Pristupačnost
May 15, 2012 /Roubaix, France
 

Organizatori / Organizers

Građevinski  fakultet  Sveučilišta  u  Zagrebu  je najstariji građevinski  fakultet  u  Hrvatskoj  koji provodi sveučilišno obrazovanje na  preddiplomskoj,   diplomskoj   i   poslijediplomskoj  razini u svim granama građevinarstva, kontinuirano razvija i unapređuje visoko obrazovanje, znanstvenoistraživačku djelatnost i cjeloživotno obrazovanje, te aktivno sudjeluje u razvoju struke i primjeni novih tehnologija.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa suradničkim ustanovama organizira specijalistički poslijediplomski studij u trajanju od jedne godine (dva semestra) koji bi pružio cjeloviti pregled i potrebna znanja iz područja požarnog inženjerstva.

 

The Faculty of Civil Engineering of the University of Zagreb is the oldest civil engineering faculty in Croatia conducting university education at an undergraduate, graduate and postgraduate level in all branches of civil engineering.

It is continually developing and advancing higher education, scientific research activities and overall education, and actively participates in the development of the profession and implementation of new technologies.

Cilj inicijative Fire Safe Europe je podizanje važnosti problematike požara u zgradama, pogotovo u komunikaciji s kreatorima politike i regulative, kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini.

Vjerujemo da će biti potrebno uložiti kontinuirani napor  na političkoj razini, kako bi se osiguralo da problematika sigurnosti od požara u zgradama dobije pažnju koju zaslužuje.

 

The aim of Fire Safe Europe is to raise the profile of fire safety in buildings, especially with policy makers and regulators, at both the European and National levels.

We believe a sustained effort will be needed at the political level to ensure that fire safety in buildings gets the attention it deserves.

  FIRE SAFETY FIRST initiative

Kampanja obećanja članova Europskog parlamenta.

Osnivači ovog saveza aktivno rade na njegovom proširenju do trenutka kada će on uključivati sve one organizacije koje imaju obvezu vođenja pažnje da sigurnost od požara u zgradama bude prioritetno područje politike na razini EU i država članica.

 

European Parliament pledge campain.

The founding members of this new alliance want to actively broaden it to include all those organisations with a commitment to keeping fire safety in buildings as a priority policy area at both the EU and Member State levels.

Hrvatska udruga za zaštitu od požara   Croatian Association for Fire Protection

Udruga je osnovana kao neprofitna organizacija u svrhu:

  • promicanja ugradnje europskih stečevina iz područja zaštite od požara u hrvatsku stručnu praksu
  • pridruživanje udruge u Europsku asocijaciju udruga za zaštitu od požara
  • promicanja i poticanja ideje o potrebi provedbe zaštite od požara
  • podizanja stručne razine zaštite od požara
  • povezivanja stručnjaka s područja zaštite od požara.
 

The association was founded as a nonprofit organization for the purpose of:

  • promoting the incorporation of the European acquis in the field of fire protection into the Croatian professional practice
  • joining the Association into the Confederation of Fire Protection Association Europe (CFPA-Europe)
  • promoting and encouraging the idea of the need for implementation of fire protection
  • raising the professional level of fire protection
  • linking experts in the field of fire protection.