Opcije pristupačnosti Pristupačnost

ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA

ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA

Šifra: 104129
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Domagoj Damjanović
izv. prof. dr. sc. Marko Bartolac
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marko Bartolac - Laboratorijske vježbe
doc. dr. sc. Marina Frančić Smrkić - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Janko Košćak - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvod. Svrha ispitivanja konstrukcija. Klasifikacija ispitivanja. Znanstveno-istraživačka. Kontrolna. Laboratorijska. Statička i dinamička. Kratkotrajna i dugotrajna [2]
2. Mehaničke i geometrijske veličine koje se mjere pri ispitivanju konstrukcija. Apsolutni pomak točke konstrukcije. Promjena razmaka točaka konstrukcije (deformacija). Kut zaokreta. Zakrivljenost. Relativne deformacije [2]
3. Mjerenje mehaničkih i geometrijskih veličina. Elementi pribora. Uvećanje. Točnost. Pouzdanost. Histereza. Osjetljivost. Područje mjerenja [2]
4. Mjerenje mehaničkih i geometrijskih veličina. Pribor za mjerenje: pomaka, promjene dužine (tenzometri), promjene kuta, promjene zakrivljenosti. Baždarenje pribora [2]
5. Tenzometrija. Podjela tipova tenzometara: mehanički, optičko-mehanički, optički, akustički, električki [2]
6. Elektrootporni tenzometri (EOT). Tipovi. Način postavljanja i priključivanja. Sklopovi mjernih instrumenata. Izrada pomoćnih uređaja za mjerenje pomaka, ubrzanja, sila pritiska i sl. [2]
7. Analiza ravninskog stanja naprezanja mjerenjem deformacija. Jednoosno stanje naprezanja. Dvoosno stanje naprezanja. Dvoosno stanje naprezanja s poznatim glavnim smjerovima naprezanja. Opće dvoosno stanje naprezanja. Rozete. Troosno stanje deformacija i naprezanja [2]
8. Metode analize stanja deformacija i naprezanja konstrukcija i njihovih elemenata. Fotoelasticimetrija. Metoda Moire. Postupak s krhkim lakovima [2]
9. Metode analize stanja deformacija i naprezanja konstrukcija i njihovih elemenata. Holografske metode. Geodetska mjerenja. Modeliranje [2]
10. Postupci provjere materijala i karakteristike ispitivane konstrukcije. Vađenje jezgri. Ultrazvuk. Sklerometar. Radiografsko snimanje [2]
11. Statičko ispitivanje konstrukcija. Projekt. Izvođenje [2]
12. Statičko ispitivanje konstrukcija. Način opterećenja. Ocjena rezultata. Normativi i uvjeti valjanosti konstrukcije [2]
13. Dinamičko ispitivanje. Projekt. Izvođenje. Način opterećenja i veličine koje se mjere [2]
14. Dinamičko ispitivanje. Dinamički parametri konstrukcija. Ocjena rezultata mjerenja [2]

Vježbe (laboratorijske):
1. Prikaz i opis instrumenata za statička i dinamička ispitivanja [2]
2. Mjerenje iste veličine prijenosnim komparatorom (određivanje točnosti instrumenta). Baždarenje doze za mjerenje sile (određivanje konstante instrumenta). Baždarenje induktivnog osjetila (LVDT) za mjerenje pomaka (određivanje konstante instrumenta) [4]
3. Mjerenje deformacija i progiba na modelu rešetke [2]
4. Mjerenje deformacija i progiba na modelu stijene s otvorima [2]
5. Metoda fotoelastičnosti [2]
6. Mjerenje vibracija [2]
7. Opis i prikaz statičkih ispitivanja na modelima i konstruktivnim elementima [4]
8. Opis i prikaz dinamičkih ispitivanja na modelima konstrukcija [4]
9. Određivanje dinamičkih parametara [4]
10. Prisustvovanje ispitivanju konstrukcije na terenu ili posjet nekom objektu na kojem se vrši trajni monitoring [2]
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , Lj. Herceg: Ispitivanje konstrukcija ? skripta, web stranica predmeta, , , .
 2. , D. Damjanović: Ispitivanje konstrukcija ? Bilješke s predavanja, web stranica predmeta, , , .
 3. , A. Kiričenko i sur.: Mjerenje deformacija i analiza naprezanja konstrukcija, DIT-Zagreb, Zagreb, 1982., , , .
 4. , D. Aničić: Ispitivanje konstrukcija, Osijek 2002., , , .
Preporučena literatura:
 1. , J. Krolo, D. Šimić: Mehanika materijala, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zagreb, 2011., , , .
 2. , I. Alfirević, S. Jecić: Fotoelasticimetrija, Liber, Zagreb, 1983., , , .
 3. , V. Brčić, R. Čukić: Eksperimentalne metode u projektiranju konstrukcija, Građ. knjiga, Beograd, 1988., , , .
 4. , Thomas G. Beckwith, Roy D. Marangoni, John H. Lienhard: Mechanical measurements, Addison-Weslwy Publishing company, New York, 1995., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : EKSPERIMENTALNE METODE 1
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Teorija i modeliranje konstrukcija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Domagoj Damjanović:

  PETAK 14-16, kabinet nastavnika

  Lokacija: Kranjčevićeva 2, ured 205
 • izv. prof. dr. sc. Marko Bartolac:

  Ponedjeljak, 09 - 11 sati.

  Lokacija: Kranjčevićeva 2, ured 307

Obavijesti

Forum

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.

Česta pitanja

Izbornik predmeta

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!