Izbornik predmeta
MEHANIKA MATERIJALA
Šifra: 21862
ECTS: 4.5
Nositelji: prof. dr. sc. Joško Krolo
prof. dr. sc. Diana Šimić Penava
doc. dr. sc. Ivan Duvnjak
Izvođači: prof. dr. sc. Joško Krolo - Laboratorijske vježbe

doc. dr. sc. Ivan Duvnjak - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Diana Šimić Penava - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 4
Laboratorijske vježbe 11
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Opća razmatranja. Fenomenologija. Podjela ispitivanja, brzina opterećenja uzoraka materijala. Interpretacija rezultata ispitivanja. Norme (standardi) za ispitivanje [2]
2. Svojstva materijala koja se ispituju: kemijska, fizikalno-kemijska, fizikalna i mehanička svojstva. Struktura čvrstih materijala. Utjecaj strukture gradiva na mehanička svojstva materijala. Probabilistički karakter mehaničkih svojstava. Strukturna osjetljivost I strukturna neosjetljivost. Selektivna i aditivna teorija [2]
3. Modeliranje i efekt mjerila. Opterećenje, vrijeme, temperatura. Metodika ispitivanja. Mehanička svojstva materijala pri rastezanju. Dijagram F-?l. Određivanje vlačne čvrstoće materijala u krhkom stanju. Konvencionalni radni dijagram materijala. Karakteristike deformabilnosti materijala. Duktilni materijali. Krhki materijali [2]
4. Stvarni radni dijagram materijala. Mehanička svojstva materijala pri opterećenju na pritisak. Shematizacija radnog dijagrama materijala. Elastični materijal, elastoplastični materijal s očvršćenjem, idealno elastoplastični materijal, krutoplastični materijal, krutoplastični materijal s očvršćenjem [2]
5. Utjecaj raznih čimbenika na ponašanje materijala pod opterećenjem: brzina porasta opterećenja, Bauschingerov efekt, elastična histereza, puzanje, relaksacija naprezanja, utjecaj temperature. Trajna statička čvrstoća. Osnovni tipovi raskida štapa. Vrste opterećenja [2]
6. Ispitivanje savijanjem. Zaostala naprezanja. Ispitivanje plastičnih svojstava: ispitivanje na savijanje, ispitivanje previjanje i ispitivanje žice uvijanjem. Ispitivanje na torziju. Ispitivanje na posmik [2]
7. Čvrstoća materijala pri dinamičkom opterećenju. Vrste dinamičkog opterećenja. Udarna čvrstoća ili žilavost materijala: Charpyev i Föppplov postupak. Vanjski čimbenici koji utječu na udarnu čvrstoću materijala. Čvrstoća materijala pri ciklički promjenjivom opterećenju. Vrste ciklički promjenjivog opterećenja [2]
8. Pojava umornosti materijala. Trajna dinamička čvrstoća, vremenska dinamička dinamička čvrstoća. Određivanje dinamičke čvrstoće. Prikaz rezultata ispitivanja. Wohlerov, Smithov, Launhardto-Weyrauchov i Haighov dijagram [2]
9. Utjecaj raznih čimbenika na trajnu dinamičku čvrstoću. Proračun čvrstoće pri promjenjivom naprezanju. Koeficijent sigurnosti dopuštenog naprezanja. Shematizacija Haighovog dijagrama prema Serensenu i Kinosošviliju. Shematizacija Haighova dijagrama prema Goodmanu. Određivanje trajne dinamičke čvrstoće, koeficijenta sigurnosti i dopuštenih naprezanja [2]
10. Reologija. Reološka svojstva materijala i reološki modeli. Reološka jednadžba stanja materijala. Princip superpozicije vremena i temperature. Složeni reološki modeli: Kelvinov, Maxwellov i Poynting-Thomsonov model [2]
11. Mehanika loma i čvrstoća materijala. Osnovni oblici razvoja pukotine. Faktor intenziteta naprezanja. Kriteriji loma. Žilavost loma. Osjetljivost materijala na zarez i pukotine [2]
12. Tvrdoća materijala. Martensov postupak, Brinellov postupak, Vickersov postupak, Rockwellov postupak, Shorov postupak i Poldijev postupak, sklerometar. Korelacija tvrdoće i čvrstoće materijala. Ispitivanja bez razaranja [2]
13. Akustički postupci. Određivanje čvrstoće materijala i modula elastičnosti. Primjena ultrazvučne metode u defektoskopiji [2]
14. Ispitivanje rezonantnim titranjem. Uređaji za mjerenje deformacija [2]
15. Eksperimentalna analiza naprezanja i deformacija. Izbor mjerne baze i dispozicija mjernih mjesta. Interpretacija rezultata ispitivanja [2]

Vježbe (auditorne):
1. Čvrstoća materijala pri ciklički promjenjivom opterećenju. Umornost materijala. Određivanje dinamičke čvrstoće materijala. [2]
2. Mehanika loma. Tvrdoća materijala. Ispitivanje materijala bez razaranja [2]

Vježbe (laboratorijske):
1. ?-? dijagram pri statičkom i dinamičkom opterećenju. Bauschingerov efekt. Elastična histereza [3]
2. Određivanje vlačne čvrstoće krhkog materijala. Ispitivanje na pritisak. Utjecaj veličine uzorka na čvrstoću materijala [2]
3. Ispitivanje na smicanje. Ispitivanje na savijanje. Ispitivanje žilavosti izmjeničnim previjanjem. Ispitivanje žilavosti uvijanjem [2]
4. Udarna čvrstoća po Charpyu i Föpplu. Umornost materijala. Tvrdoća materijala: Martens, Brinell, Poldi, sklerometar [2]
5. Mehanika loma. Akustički postupci. Određivanje naprezanja u žici [2]
Literatura:
  1. Krolo, J.; Šimić, D.: Mehanika materijala, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
  2. Šimić, V.: Otpornost materijala II, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
  1. Bazijanac, D., Nauka o čvrstoći, Tehnička knjiga, Zagreb, 1973.
  2. Timošenko, S., Otpornost materijala II, Građevinska knjiga, Beograd, 1965.
  3. Timošenko, S., Mechanics of Materials, Van Hostrand Reinhold Company, New York, 1972.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Materijali
Obavezni predmet - Redovni smjer - Teorija i modeliranje konstrukcija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Ivan Duvnjak :

    Svakom SRIJEDOM od 10 - 12 sati,

    Lokacija: D3
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja