Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nastavna djelatnost Zavoda za organizaciju i ekonomiku građenja

Nastavna djelatnost osnovna je djelatnost zavoda. Nastavnici sa Zavoda za organizaciju građenja održavaju nastavu na preddiplomskom studiju, diplomskom studiju, dodiplomskom studiju, na postdiplomskom znanstvenom studiju, postdiplomskom stručnom studiju i sudjeluju u programu cijeloživotnog obrazovanja kroz program stručnog usavršavanja.