Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Preddiplomski studij po programu od akad. god. 2022./2023.
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
GRAĐEVINSKA REGULATIVA 4 prijediplomski   INFO
ORGANIZACIJA GRAĐENJA 6 prijediplomski   INFO
POSLOVNA EKONOMIJA 1 prijediplomski   INFO
SOCIOLOGIJA RADA I PROFESIONALNA ETIKA 1 prijediplomski   INFO
SOCIOLOGY OF WORK AND PROFESSIONAL ETHICS 1 prijediplomski   INFO
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA NISKOGRADNJA 5 prijediplomski   INFO
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA VISOKOGRADNJA 5 prijediplomski   INFO
TERENSKA NASTAVA 6 prijediplomski   INFO
ZAVRŠNI ISPIT 6 prijediplomski   INFO
Diplomski studij po programu od akad. god. 2022./2023.