Obavijesti
Autor: Miroslav Madžarac

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 10. svibnja održana završna konferencija Erasmus + projekta pod nazivom ElBigMachine https://paginas.fe.up.pt/~elbigmac/project/, a koji ima za cilj afirmaciju građevinske inženjerske struke u društvu i u populaciji srednjoškolaca. 

Autor: Miroslav Madžarac

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  se od 23. do 27. travnja 2019.održavala međunarodna radionica Shell Puzzle-parametarsko modeliranje i digitalna proizvodnja.

Studentski posjet gradilištu...
Autor: Miroslav Madžarac

Temeljem sporazuma Fakulteta s tvrtkom CRBC (China Road and Bridge Corporation Ltd), studenti kolegija Temeljenje, diplomskog studija usmjerenja Geotehnika, posjetili su 06. svibnja gradilište mosta Pelješac. Saznaj više… 

ShellPuzzle međunarodna radionica
Autor: Miroslav Madžarac

Na Građevinskom fakultetu o organizaciji Katedre za geometriju i fiziku od 23. do 27. travnja održava se međunarodna radionica parametarskog modeliranja i digitalne izrade "ShellPuzzle". Više saznajte na poveznici: http://www.grad.hr/geometrija/ShellPuzzle/

Stipendije slovačke vlade
Autor: Karlo Brunović

Program stipendija vlade Republike Slovačke obuhvaća podršku za mobilnost studenata, doktoranata, profesora, istraživača i umjetnika. Pokriva troškove stanovanja i putne troškove.

Prijave su otvorene do 30. travnja za sljedeću akademsku godinu i do 31. listopada za ljetni semestar aktualne akad. godine.

Više informacija

Međunarodna ljetna škola u Španjolskoj
Autor: Karlo Brunović

Sveučilište u španjolskoj la Coruñi (Universidade da Coruña) objavilo je natječaj za stipendije za Međunarodnu ljetnu školu 2018. 

Stipendije pokrivaju troškove školarine, smještaja i prehrane. Prijave se zaprimaju do 30.4.2018.

Popis kolegija za 2018.

Više informacija

3. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu...
Autor: Karlo Brunović

Objavljen je 3. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2017./18. 

Treći krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 2.5.2018. - 30.7.2018. Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2018.

Rok za prijave je 1.3.2018. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

Tekst Natječaja

Bilateralna suradnja Italije i...
Autor: Karlo Brunović

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova nudi mogućnost sufinanciranja razmjene profesora, stručnjaka i važnih osoba iz kulture, u svrhu poticanja bilateralne suradnje na područjima od zajedničkog interesa, posebice između sveučilišta i istraživačkih centara.

Međunarodne ljetne škole
Autor: Karlo Brunović

Na poveznici Sveučilišta u Zagrebu objavljene su informacije o ljetnim školama 2018. g.

Posebno ističemo ponudu Sveučilišta u Cincinnatiju za stražiranje studenata u njihovom uredu za međunarodnu suradnju u ljeto 2018. (osigurani su smještaj i prehrana). Sveučilište u Cincinnatiju će izabrati po jednog studenta sa svakog partnerskog sveučilišta. Rok za prijavu je 1. veljače. Više informacija je dostupno na poveznici.

 

Rezultati Natječaja za akademsku...
Autor: Karlo Brunović

Objavljeni su rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2018. godini (prvi krug).

Rezultati su dostupni na poveznici.

Objavljen poziv na podnošenje...
Autor: Karlo Brunović

Europska komisija objavila je 25. listopada 2017. g. poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu. Tekst Poziva dostupan je na službenim jezicima Europske unije na sljedećoj poveznici.

Više informacija o pripadajućim rokovima na poveznici.

Gost iz Francuske na Erasmus+...
Autor: Karlo Brunović

Tijekom kolovoza i rujna, u okviru Erasmus+ stručne prakse, na Građevinskom fakultetu boravi Leo Mercier, prvostupnik studija građevinarstva s francuskog sveučilišta L'école d'ingénieurs CESI u Angoulêmeu.

Pomak rang-liste za Erasmus+ natječaj...
Autor: Karlo Brunović

Objavljen je pomak rang-liste za aktivnost Osposobljavanje (STT) u sklopu Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja unutar programskih zemalja (KA103) u ak. god. 2017./2018.

Pomak rang-liste objavljen je na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu na poveznici.

Potpisan Erasmus+ ugovor o suradnji...
Autor: Karlo Brunović

Međuinstitucijski ugovor sa Sveučilištem Minho iz Brage potpisan je za razdoblje 2017. - 2021. g. i uključuje mobilnost studenata te nastavnog i stručnog osoblja.

Ugovor

Rezultati drugog kruga Natječaja za...
Autor: Karlo Brunović

Objavljeni su rezultati drugog kruga Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. godini. Rezultati su dostupni na poveznici.

Novi Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti
Autor: Karlo Brunović

20. travnja 2017. stupio je na snagu novi Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti. Pravilnik se primjenjuje na sve natječaje za mobilnost koji su u nadležnosti Ureda za međunarodnu suradnju, a objavljeni su nakon 20. travnja 2017.

Pravilnik