Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
POZNAVANJE MATERIJALA
Šifra: 21692
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur
prof. dr. sc. Nina Štirmer
Izvođači: dr. sc. Marina Bagarić - Laboratorijske vježbe

doc. dr. sc. Ana Baričević - Auditorne vježbe
izv. prof. dr. sc. Ivan Gabrijel - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Marija Jelčić Rukavina - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Bojan Milovanović - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Marijana Serdar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 5
Auditorne vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvodno o građevinskim materijalima [2]
2. Fizikalni parametri materijala - masa, volumen, gustoća, porozitet [2]
3. Svojstva inženjerskih materijala i njihova primjena [2]
4. Svojstva površine: površinska napetost, adsorpcija, kapilarne pojave. Ostala važnija fizikalna svojstva [2]
5. Veze među atomima. Razvoj mikrostrukture [2]
6. Toplinska, akustička i optička svojstva materijala [2]
7. Kemijski aspekti gradiva [2]
8. Mehanička svojstva materijala [4]
9. Ispitivanje materijala. Statistička obrada [2]
10. Mehanika loma [2]
11. Reologija fluida i tekućina [2]
12. Zamor materijala [2]
13. Trajnost materijala [2]
14. Tehnička regulativa i zakonodavstvo [2]

Vježbe:
1. Fizikalni parametri materijala [3]
2. Svojstva propusnosti [3]
3. Toplinska svojstva materijala [3]
4. Mehanička svojstva materijala [4]
5. Statistička obrada rezultata ispitivanja [2]
Literatura:
  1. Bjegović, D.; Balabanić, G.; Mikulić, D.: Građevinski materijali - zbirka riješenih zadataka, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.
  2. Young, J. F.; Mindess, S.; Gray, R. J.; Bentur, A.: The Science and Technology of Civil Engineering Materials, Prentice Hall, 1998.
  3. Ukrainczyk, V.: Poznavanje gradiva, Alcor, Zagreb, 2001.
  4. Beslać, J.: Materijali u arhitekturi i građevinarstvu, Školska knjiga Zagreb, 1989.
  5. Banjad Pečur, I; Štirmer, N.: Interna skripta iz Poznavanja materijala, repozitorij predmeta - Merlin
Preporučena literatura:
  1. Ashby, M. F.; Jones, D. R.: Engineering Materials 1, Butterworth Heinemann 1996.
  2. Illston, J. M.; Domone, P. L. J.: Construction Materials ? Their Nature and their Behaviour, Third Edition.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Građevinarstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja