Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstva

 

OBAVIJEST O UPISU U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO 

UPUTE ZA KORIŠTENJE APLIKACIJE UPISI - BRUCOŠI

RANG LISTA - UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA - HRVATI IZVAN RH

ODLUKA O BROJU SLOBODNIH MJESTA I MJERILIMA ZA UPIS U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA - AK. GODIN 22/23 - DRŽAVLJANI REPUBLIKE UKRAJINE POD PRIV. ZAŠTITOM U RH

 

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKIH, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH TE STRUČNIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. - SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

DOPUNA NATJEČAJA -kandidati iz Republike Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj

ODLUKA o kvotama za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo - akademska godina 2022./2023.

ODLUKA o kriterijima za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo - akademska godina 2022./2023.

ODLUKA o broju slobodnih mjesta i kriterijima za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo - ak god 2022-2023 - Hrvati izvan RH 

OBRAZAC - PRIJAVA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA - Hrvati izvan RH

OBRAZAC - PRIJAVA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA - državljani Republike Ukrajine

PRIZNAVANJE ISPITA POLOŽENIH NA DRUGOM VISOKOM UČILIŠTU - rok za predaju zamolbe je od 1. rujna 2022. do 15. rujna 2022. Zamolba se predaje pisarnici Građevinskog fakulteta (Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića-Miošića 26, 10 000 Zagreb - pisarnica). Obrazac zamolbe možete preuzeti na poveznici: /images/50011677/ZAMOLBA ZA PRIZNAVANJE ISPITA.pdf


Obavijesti - Arhiva
arrowl Povratak

Rezultati 1 - 20 od 20
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] NATJEČAJ ZA UPIS studenata u 1. godinu - preddiplomski studij ak. god. 2018./2019.
Objavljeno 21. 5. 2018. u 09:13  ( Tomislav Peternel )
Uređeno: 21. 5. 2018. u 09:39  (Tomislav Peternel)
[^] UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO U AK.GOD. 2017./2018. – LJETNI UPISNI ROK
Objavljeno 3. 7. 2017. u 13:29  ( Tomislav Peternel )
[^] Rezultati županijskih natjecanja i međunarodnih olimpijada – Upisi u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u ak. godini 2017./2018.
Objavljeno 16. 5. 2017. u 09:22  ( Tomislav Peternel )
[^] DOSTAVA DOKUMENATA (jesenski upisni rok) - Ostala dodatna učenička postignuća
Objavljeno 27. 7. 2016. u 12:21  ( Tomislav Peternel )
Uređeno: 27. 7. 2016. u 12:22  (Tomislav Peternel)
[^] OBAVIJEST O UPISU U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AK. GOD. 2016./2017.
Objavljeno 18. 7. 2016. u 12:23  ( Tomislav Peternel )
[^] DOSTAVA DOKUMENATA - Ostala dodatna učenička postignuća
Objavljeno 20. 5. 2016. u 12:58  ( Tomislav Peternel )
[^] Upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstva
Objavljeno 18. 5. 2015. u 11:10  ( Urednik Građevinskog fakulteta )
[^] Dodatna postignuća - dostava dokumenata
Objavljeno 18. 5. 2015. u 11:00  ( Urednik Građevinskog fakulteta )
[^] Jesenski upisni rok - upisi u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstva u akademskoj godini 2014./2015.
Objavljeno 22. 9. 2014. u 08:36  ( Urednik Građevinskog fakulteta )
Uređeno: 22. 9. 2014. u 09:01  (Tomislav Peternel)
[^] Jesenski upisni rok u akad. god. 2013./2014. na preddiplomskom sveučilišnom studiju
Objavljeno 20. 9. 2013. u 10:02  ( Urednik Građevinskog fakulteta )
[^] Dodatna postignuća – dostava dokumenata-jesenski rok
Objavljeno 28. 8. 2013. u 07:57  ( Tomislav Peternel )
[^] Ljetni upisni rok
Objavljeno 25. 7. 2013. u 08:30  ( Urednik Građevinskog fakulteta )
[^] Upisi u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstva u akademskoj godini 2013./2014.
Objavljeno 28. 6. 2013. u 10:49  ( Tomislav Peternel )
Uređeno: 17. 7. 2013. u 13:03  (Tomislav Peternel)
[^] Dodatna postignuća – dostava dokumenata
Objavljeno 29. 4. 2013. u 12:37  ( Urednik Građevinskog fakulteta )
[^] Senat Sveučilišta u Zagrebu donio Odluku o kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2013./2014.
Objavljeno 13. 3. 2013. u 14:40  ( Urednik Građevinskog fakulteta )
[^] Upisi u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija građevinarstva u ak.god. 2012./2013. – jesenski upisni rok
Objavljeno 20. 9. 2012. u 13:35  ( Urednik Građevinskog fakulteta )
[^] UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVA U AK.GOD. 2012./2013.
Objavljeno 13. 7. 2012. u 11:51  ( Urednik Građevinskog fakulteta )
[^] Natječaj za upis studenata u akademskoj godini 2012./2013.
Objavljeno 5. 6. 2012. u 12:27  ( Urednik Građevinskog fakulteta )
[^] Vrednovanje posebnih postignuća
Objavljeno 23. 1. 2012. u 14:15  ( Urednik Građevinskog fakulteta )
[^] Kalendar rokova i ispita državne mature
Objavljeno 23. 1. 2012. u 14:04  ( Urednik Građevinskog fakulteta )

GRAĐEVINSKI FAKULTET
 Zagreb, Fra Andrije Kačića Miošića 26
Telefon: +385 01 463 92 22
Faks:  +385 01 463 92 06
URL: http://www.grad.unizg.hr, e-mail: ured.dekana@grad.unizg.hr

 

Dekan: dr. sc. Stjepan Lakušić, redovni profesor
Prodekan za nastavu: dr. sc. Domagoj Damjanović, izvanredni profesor
Prodekanica za znanost: dr. sc. Nina Štirmer, redovna profesorica
Prodekanica za međunarodne odnose i suradnju: dr.sc. Ana Mandić Ivanković, izvanredna profesorica
Prodekanica za poslovanje: dr. sc. Danijela Jurić Kaćunić, izvanredna profesorica
Tajnik fakulteta: Ana Protrka Čičak, dipl.iur.

Građevinarstvo je jedna od najstarijih tehničkih struka koja se bavi svim fazama cjelovitog postupka izvođenja hidrotehničkih i prometnih objekata te objekata visokogradnje: planiranjem, projektiranjem i izgradnjom građevina, proizvodnjom materijala i predgotovljenih elemenata te ispitivanjem tla, materijala i konstrukcija, ne zanemarujući pritom održivi razvoj i zaštitu okoliša.
Visokoškolsko obrazovanje u građevinarstvu započelo je razmjerno rano: u Europi sredinom 18. stoljeća, a u nas osnutkom Tehničke visoke škole u Zagrebu 1919. godine. Prvi su naši studenti građevinarstva diplomirali 1923.; do rujna 2018. preddiplomski studij završilo je 1839 studenata, diplomiralo je 9217 od kojih 7708 na dodpilomskom studiju i 1509 na diplomskom studiju, magistriralo je 560 polaznika, poslijediplomski specijalistički studi završilo je 42 studenta, a promovirana su 275 doktora znanosti.
Građevinski fakultet ustrojen je u devet zavoda (geotehnika, hidrotehnika, konstrukcije, matematika, materijali, organizacija i ekonomika građenja, prometnice, tehnička mehanika, zgradarstvo). Nastavni, znanstveni i stručni rad odvija se u suvremeno opremljenim predavaonicama i učionicama, kabinetima, laboratorijima, kompjutorskim učionicama i knjižnici.


Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Od ak. god. 2005./2006. izvodi se trogodišnji preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva prema smjernicama Bolonjske deklaracije. Mogu ga upisati osobe koje su završile četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a usmjeren je na stjecanje znanstvenih temelja struke potrebnih onima koji će nastaviti svoje obrazovanje na diplomskom studiju, ne zanemarujući pritom ni stručna znanja neophodna onima koji će se nakon preddiplomskoga studija zaposliti. Završetak studija donosi 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka / sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinarstva.
Prvostupnici su osposobljeni za projektiranje manje složenih konstrukcija i za vođenje manjih građevinskih zahvata, a kao suradnici mogu sudjelovati u projektiranju, izvođenju i nadziranju većih građevinskih zahvata. Mogu se zaposliti u tvrtkama koje se bave projektiranjem, gradnjom, nadzorom i održavanjem objekata visokogradnje te geotehničkih, hidrotehničkih i prometnih građevina, u ustanovama državne i lokalne uprave i drugdje.
Prvostupnici mogu nastaviti obrazovanje na diplomskim sveučilišnim ili specijalističkim stručnim studijima građevinarstva, kao i na studijima drugih tehničkih struka. Program preddiplomskoga studija akreditirala je ugledna inozemna agencija ASIIN te mu je dodijeljen certifikat EUR-ACE Label što prvostupnicima olakšava upis i na većinu diplomskih studija građevinarstva u Europi ili zapošljavanje u zemljama Europske unije.


Diplomski sveučilišni studij građevinarstva

Nastava na dvogodišnjem diplomskom sveučilišnom studij građevinarstva izvodi se od ak. god. 2008./2009. na sedam smjerova. Studij je ponajprije namijenjen osobama koje su završile preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva, a žele produbiti znanja u granama geotehnike, hidrotehnike, konstrukcija, materijala, organizacije građenja, prometnica ili teorije i modeliranja konstrukcija. Upisati se, uz polaganje razlikovnih predmeta, mogu i oni koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz srodnih tehničkih znanosti ili stručni studij građevinarstva. Nakon završetka studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistra inženjerka / magistar inženjer građevinarstva.
Magistri inženjeri osposobljeni su za obavljanje visoko stručnih poslova u rješavanju složenih inženjerskih problema, za vođenje timova, za razvojna i znanstvena istraživanja u izabranoj grani građevinarstva i za daljnje stručno ili znanstveno usavršavanje. Obrazovanje mogu nastaviti na poslijediplomskim doktorskim ili specijalističkim studijima. Zaposliti se mogu u tvrtkama koje se bave projektiranjem, gradnjom, nadzorom i održavanjem građevina, u visokoškolskim ustanovama, ustanovama državne i lokalne uprave i drugdje.
I program diplomskog studija akreditirala je inozemna agencija ASIIN i dodijelila mu certifikat EUR-ACE Label, tako da su i magistrima inženjerima građevinarstva vrata Europe otvorena.


Upisi na preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Akademske godine 2010./2011. uvedena je Državna matura kao zamjena za prijamne ispite. Dodatna informacije o prijavi na studijske programe možete provjeriti na internetskoj stranici www.postani-student.hr Središnjeg prijavnog ureda.

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva na Građevinskom fakultetu sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

A. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova

B. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Hrvatski jezik:                                do 50 bodova
  • Matematika (viša razina):               do 450 bodova
  • Fizika*:                                          do 100 bodova
    *Nije uvjet za upis na studij, ali donosi bodove ako je predmet položen na državnoj maturi
C. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

    IZRAVAN UPIS  za jedno od sljedećih postignuća:
  • Sudjelovanje na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika i Fizika te osvojeno prvo do treće mjesto na državnim natjecanjima u RH iz discipline graditeljske tehnologije.
Svi pristupnici su obveznici polaganja državne mature uključujući i osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje završile prije 2010. godine u Republici Hrvatskoj.
 
Studenti strani državljani sami snose troškove studiranja i plaćaju trostruki iznos školarine studenata hrvatskih državljana.
 
Dodatne obavijesti:
GRAĐEVINSKI FAKULTET – STUDENTSKA REFERADA
Ana Pripeljaš, referent,  tel: 01/4639 431, e-mail: ana.pripeljas@grad.unizg.hr