Izbornik predmeta
HIDRAULIKA 1
Šifra: 93214
ECTS: 7.5
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Gjetvaj
Izvođači: prof. dr. sc. Goran Gjetvaj - Laboratorijske vježbe
Hrvoje Mostečak , dipl. ing. građ. - Laboratorijske vježbe

prof. dr. sc. Goran Gjetvaj - Auditorne vježbe
prof. dr. sc. Goran Lončar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 10
Laboratorijske vježbe 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja:
1. Uvodno o hidraulici, energiji, dominantnim silama i sličnosti. Tečenje u vodotocima [3]
2. Proračun vodnog lica pri nejednolikom i nestacionarnom strujanju u vodotocima - tečenje s postepenim promjenama [3]
3. Nestacionarno tečenje u vodotoku - tečenje s naglim promjenama. Poplavni val nakon loma brane [3]
4. Morski valovi [3]
5. Stacionarno strujanje u vodovodnim mrežama. Nestacionarno strujanje u sustavima pod tlakom [3]
6. Oscilacije vodnih masa u sustavima s vodnom komorom i zračnim kotlićem[3]
7. Zračni kotlić. Vodni udar [3]
8. Vodni udar. Vodni udar u složenim cjevovodima [3]
9. Podzemne vode [3]
10. Zdenci [3]
11. Regionalni modeli toka podzemnih voda [3]
12. Mehanizmi pronosa tvari [3]
13. Pronos tvari nošenih tokom fluida [3]
14. Strujanje zraka. Djelovanje vjetra na građevinske konstrukcije [3]

Vježbe:
1. Postupno promjenjivo tečenje u otvorenom koritu (auditorne) [2]
2. Propagacija vodnog vala u otvorenom koritu (auditorne) [2]
3. Prelijevanje preko širokog praga i preljeva praktičnog profila (laboratorijske) [2]
4. Istjecanje iz nepotopljenog otvora u vertikalnoj tankoj stjenci (laboratorijske) [2]
5. Istjecanje ispod ustave i formiranje vodnog skoka (laboratorijske) [2]
6. Stacionarno tečenje u sustavu pod tlakom (laboratorijske) [2]
7. Stacionarno strujanje u prstenastoj vodovodnoj mreži (auditorne) [2]
8. Oscilacije vodnih masa u sustavu s vodnom komorom (auditorne i laboratorijske) [2]
9. Vodni udar u tlačnom cjevovodu (auditorne i laboratorijske) [2]
10. Strujanje podzemnih voda (auditorne) [2]
11. Procjeđivanje ispod brane (laboratorijske) [2]
12. Radijalno strujanje prema zdencu (laboratorijske) [2]
13. Pronos tvari podzemnom vodom (auditorne) [2]
14. Erozija korita oko stupova (laboratorijske) [2]
15. Sila otpora oblika tijela u struji fluida (laboratorijske) [2]
Literatura:
  1. Gjetvaj, G.: Hidraulika (Interna skripta)
  2. Gjetvaj, G. i suradnici: Praktikum iz hidraulike
  3. Jović, V.: Osnove hidromehanike, Element, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
  1. Chow, V. T.: Open Channel Hydraulics, Mc Graw-Hill Kogakusha,1986.
  2. Roy, D. N.: Applied Fluid Mechanics, Ellis Horwood limited, New York, 1988.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Hidrotehnika
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja