Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
Obavijest o prijavama za prijelaz s...
Autor: Miroslav Madžarac

Sukladno općim aktima Fakulteta prijelaz s drugih srodnih tehničkih fakulteta je moguć na drugu godinu preddiplomskog studija.

Pravo prijelaza imaju studenti koji su ostvarili najmanje 55 ECTS bodova ili najviše jedan ne položen ispit iz prve godine studija na fakultetu s kojeg prelaze uz uvjet da su te bodove, odnosno položene ispite ostvarili u najviše jednoj akademskoj godini.

Prijave za upis podnose se osobno  u studentskoj referadi (Kačićeva 26, soba broj 50) do 27. rujna 2017. godine ili preporučeno poštom.

Pristupnici su dužni predati:

      zamolbu za upis

      prijepis ocjena s navedenim prosjekom ocjena

      presliku indeksa

      ovjereni studijski program fakulteta

      uplatnicu o plaćenim troškovima prijave u iznosu od 400 kn uplaćene na IBAN Građevinskog fakulteta, broj: HR0223600001101219412, svrha: troškovi prijave, primatelj: Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb.

Upis pristupnika bit će u subotu 30. rujna 2017. godine u 9 sati u studentskoj referadi. Daljnje obavijesti o upisu pristupnika bit će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

Popis obavijesti