Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
Ponuda za kraći posjet Sveučilištu u...
Autor: Miroslav Madžarac

Obavještavamo vas da je u okviru međusveučilišnog sporazuma i s ciljem jačanja bilateralne suradnje Sveučilište u Cincinnatiju ponudilo prihvatiti u kraći posjet do 2 osobe sa Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini.

Detalji ponude i prijavni obrazac dostupni su na sveučilišnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.

Odabir kandidata vrši Sveučilište u Cincinnatiju. Prijave je do 15. listopada potrebno dostaviti Sveučilištu u Cincinnatiju na Mary.Watkins@uc.edu. Molimo u kopiji e-maila prijave dostaviti i Renati Hranjec u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na renata.hranjec@unizg.hr. Prijave supotpisuje dekan.

Popis obavijesti