Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studiji

Prijediplomski, diplomski i specijalistički studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više

Baza projekata

Saznaj više
4. međunarodna konferencija VODE U...
Autor: Neven Bratolić

4. međunarodna konferencija VODE U OSJETLJIVIM I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (WSPA2024 konferencija), će se održati u Puli, od 10.-13. travnja 2024.godine.

Na mrežnoj stranici konferencije: www.wspa2024.org postavljena je DRUGA OBAVIJEST o konferenciji, koja potencijalnim autorima i sudionicima konferencije daje relevantne informacije o konferenciji, uključujući informacije o: programu konferencije, tematskim područjima i temama konferencije; pozvanim predavačima po temama; pripremi i predaji sažetaka i cjelovitih radova, mogućnostima publiciranja cjelovitih radova u međunarodnim IWA-inim časopisima (na engleskom jeziku), kao i u časopisu Hrvatske vode (na hrvatskom jeziku), radionici i okruglom stolu, koji se održavaju u okviru konferencije; o post konferencijskim stručnim ekskurzijama. Na mrežnoj stranici konferenciji, u meniju: 
Program konferencije, nalaze se: nazivi predavanja, sažeci, ključne riječi te kratak biografski opis pozvanih predavača konferencije.

Zaprimanje sažetaka za konferenciju je u tijeku, a rok za zaprimanje je 30. rujan 2023. godine. Pozivaju se svi zainteresirani djelatnici fakulteta da se prijave za sudjelovanje te da prijave sažetke svojih radova.

Na mrežnoj stranici konferencije (www.wspa2024.org) nalazi se Druga Obavijest na HR i EN jeziku, koja se kao pdf datoteka može i preuzeti.

Popis obavijesti