Studiji

Preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji

Saznaj više

Obrazovanje

Stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

Saznaj više

Međunarodna Suradnja

Saznaj više

Referada

Studentska referada, obavijesti o upisima

Saznaj više
N A T J E Č A J za upis studenata u...
Autor: Miroslav Madžarac

Detaljniji opis studija i obrasci za prijavu nalaze se na web stranici Fakulteta: http://www.grad.unizg.hr/programi/poslijediplomski/doktorski

Prijave za upis primaju se od 27. kolovoza do 30. listopada 2018.

Službena e-mail adresa za studente
Autor: Urednik Građevinskog fakulteta

U komunikaciji s nastavnicima i djelatnicima Fakulteta, studenti su dužni koristiti službenu e-mail adresu Građevinskog fakulteta koja im je dodijeljena prilikom upisa u prvu godinu studija (*@student.grad.hr). Poruke poslane s anonimnih e-mail adresa bit će zanemarene.