Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Zaštita pročelja zgrada od požara - Priručnik za projektiranje i izvođenje

 

Za besplatno preuzimanje PDF verzije Priručnika na hrvatskom, engleskom ili talijanskom jeziku, kliknite na pripadajuću naslovnicu !!!

 

  

 

Ukratko o Priručniku

Većina zemalja Europske unije donijela je propise kojima se definiraju načini sprečavanja mogućeg prijenosa požara preko pročelja zgrada s gorivom toplinskom izolacijom. Ti se propisi temelje na izvedbi pojaseva od negorivih materijala ili nalažu uporabu negorivih izolacija u visokim zgradama i zgradama s povećanim rizikom u slučaju pojave požara, kao što su  zgrade u kojima boravi veliki broj ljudi koji se ne mogu samostalno evakuirati, npr. bolnice, dječji vrtići, domovi za stare i nemoćne ili druga mjesta okupljanja većeg broja osoba, kao što su koncertne dvorane, disco klubovi, škole i sl.

I u hrvatskoj regulativi donesene su slične odredbe koje su definirane Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/2013, 87/2015). Spomenuti je propis složen, a zahtjevi vezani uz način izvedbe i pozicioniranje negorivih pojaseva na pročelju opisani su tekstualno, uz malo grafičkih prikaza uobičajenih u tehničkoj praksi. Pored toga među projektantima, ali i nadležnim inspekcijskim tijelima koji izdaju suglasnosti (potvrde) na glavne projekte  postoje dileme trebaju li se ti pojasevi prikazivati u glavnim ili izvedbenim projektima. Nadalje, projektanti i izvođači nemaju dovoljno iskustva s takvim načinom izvedbe pročelja. Sve su to razlozi koji često dovode do različitih, pogrešnih interpretacija ili, u krajnjem slučaju, i do ignoriranja propisa vezanih uz protupožarne barijere od negorivih izolacija. Zbog toga je glavni dio Priručnika temeljen upravo na jasnom definiranju zahtjeva utvrđenih propisom, kao i tehničkom praksom, kojima se utvrđuju pozicije i detalji izvedbe dijelova pročelja koji trebaju biti od negorive izolacije.

Osim pregleda postojeće regulative, u ovom su Priručniku, dane preporuke za unaprjeđenje iste, a sve u cilju zaštite ljudskih života i povećanja sigurnosti korisnika zgrada, smanjenja materijalne štete i očuvanja okoliša.

Kome je namjenjen Priručnik?

 • uključenima u proces procjene pristiglih projekata za energetsku obnovu zgrada
 • investitorima
 • izvođačima i projektantima
 • stručnjacima za zaštitu od požara
 • inspektorima zaštite od požara
 • članovima udruga:
  HUZOP (Hrvatska udruga za zaštitu od požara),
  HUPFAS (Hrvatska udruga proizvođača toplinskih fasadnih sustava),
  HSZG (Hrvatski savjet za zelenu gradnju),
  HKA (Hrvatska komora arhitekata),
  HKIG (Hrvatska komora inženjera građevinarstva),
  HUEC (Hrvatska udruga energetskih certifikatora)                                                                                        
 • učenicima graditeljskih strukovnih škola
 • različitim programima cijeloživotnog obrazovanja, među ostalim i kroz projekt CROSKILLS.

S predstavljanja Priručnika...

Priručnik je  stručnoj javnosti predstavljen 17. svibnja 2017. godine u Velikoj predavaoni AGG fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu seminarom istog naziva kao i Priručnik. Osim autora Priručnika, prigodno predavanje je održao o dr. sc. Lars Boström, sa švedskog RISE instituta za istraživanje, a kao voditelj tima imenovanog od strane Europske komisije koji ima zadatak predložiti harmoniziranu europsku ispitnu metodu koja će pokazati ponašanje pročelja u požaru u realnim uvjetima.

Prezentacije održane tijekom predstavljanja Priručnika možete vidjeti ovdje:

doc.dr.sc. Marija Jelčić Rukavina

Problematika širenja požara po pročelju

v. predavač Milan Carević

Primjena Pravilnika o otpornosti na požar…(NN29/13 i 87/15) u praksi

dr. sc. Lars Boström

Development of European approach to assess the fire performance of façades