Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O studiju

Poslijediplomski studij na Građevinskom fakultetu se izvodi kao doktorski studij i sveučilišni specijalistički studij. 

Program doktorskog studija Građevinarstvo utemeljen je na provedbi kompetitivnih znanstvenih istraživanja, u okviru relevantnih nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata, koja imaju vrlo izraženu mogućnost primjene u praksi, te tako doprinose razvoju društva temeljenog na neprekidnom razvoju. Doktorski studij ustrojava se i izvodi u znanstvenom području tehničkih znanosti iz polja građevinarstva i polja temeljnih tehničkih znanosti iz više istraživačkih grana (geotehnika, hidrotehnika, inženjerske konstrukcije, materijali u građevinarstvu, mehanika konstrukcija, organizacija građenja i prometnice). Završetkom doktorskog studija stječe se akademski naziv doktor tehničkih znanosti iz polja građevinarstva i polja temeljnih tehničkih znanosti.

Program sveučilišnog specijalističkog studija izvodi se u području tehničkih znanosti kroz dva studija Građevinarstvo i Potresno inženjerstvo. Studij Građevinarstvo izvodi se po usmjerenjima: hidrotehnika, konstrukcije, mostovi, požarno inženjerstvo, numerička i eksperimentalna analiza konstrukcija, te organizacija i menedžment u građevinarstvu. Završetkom sveučilišnog specijalističkog studija stječe se akademski naziv specijalist (spec.) uz naznaku struke, sukladno nazivu studijskoga programa.

Referada za poslijediplomske studije

Dolores Validžić
Tel : +385 (0) 1 4690 805, e – mail: znanost@grad.hr
Rad sa strankama od 12.00-14.00 sati (soba 114, 1. kat, Kranjčevićeva 2)


 


Dokumenti