Opcije pristupačnosti Pristupačnost

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

GRAĐEVINSKI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na sveučilišni specijalistički studij GRAĐEVINARSTVO

u akademskoj godini 2024./2025.

 1. Fakultet upisuje studente na sveučilišni specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva specijalist građevinarstva iz usmjerenja:
 • Mostovi
 • Organizacija i menadžment u građevinarstvu
 • Požarno inženjerstvo
 • Hidrotehnika      
 1. Studij traje jednu godinu, a trošak školarine iznosi 5.000,00 EUR.
 2. Studij mogu upisati osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij odnosno dodiplomski studij (prema prijašnjim propisima) i osobe koje su tijekom studija ostvarile najmanje 60 ECTS bodova iz predmeta koji spadaju u polje građevinarstvo, od čega najmanje 30 ECTS bodova iz područja usmjerenja koje upisuju.

Iznimno, usmjerenje Organizacija i menadžment u građevinarstvu i Požarno inženjerstvo mogu upisati osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, odnosno dodiplomski studij i koje su tijekom dosadašnjeg studija ostvarile najmanje 60 ECTS bodova iz predmeta koji spadaju u tehničke znanosti.

Iznimno, sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij uz polaganje razlikovnih ispita koje određuje visoko učilište i najmanje pet godina radnoga staža u području izvođenja studija.

Osobe koje nisu ostvarile propisani broj ECTS bodova dužne su upisati i položiti razlikovne ispite.

 1. Minimalni broj kandidata po usmjerenjima za izvođenje nastave:
 • Mostovi:  5
 • Organizacija i menadžment u građevinarstvu: 5
 • Požarno inženjerstvo: 10
 • Hidrotehnika: 5

Prijava na natječaj

Prijave za upis primaju se od 1. svibnja do 31. kolovoza 2024. Uz prijavu treba priložiti:

 1. Prijavni list
 2. Domovnicu ili potvrdu o državljanstvu za strance
 3. Rodni list
 4. Diplomu o završenom dodiplomskom/diplomskom sveučilišnom studiju
 5. Uvjerenje o položenim ispitima
 6. Nastavni plan i program prethodno završenog studija (za kandidate koji nisu završili prethodni studij na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu)
 7. Kratki životopis s popisom objavljenih znanstvenih i stručnih radova

Izuzetno, studenti diplomskog studija podnose prijavu i ostale gore navedene dokumente, osim diplome koju su dužni priložiti naknadno.

Prijave se šalju poštom na adresu Građevinski fakultet, Referada za poslijediplomski studij, Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb ili predaju osobno u Referadu za poslijediplomski studij, soba 114, 1. kat.