HIDROTEHNIČKI LABORATORIJ

 

Voditelj laboratorija:  prof.dr.sc. Goran Lončar

Zagreb, Savska cesta16, tel. (..385 1) 4843-527

Suvremeno projektiranje i izgradnja hidrotehničkih objekata zahtijeva rješavanje mnogih inženjerskih problema vezanih uz dinamičke pojave.

Hidrotehnički laboratorij već niz godina uspješno mjeri i analizira sve nestacionarne veličine na fizikalnim modelima i izvedenim objektima.

Model za eksperimentalnu nastavu iz hidraulike i hidromehanike

 

 

 

 

Izgradnjom fizikalnog modela u odgovarajućem mjerilu mogu se detaljno ispitati hidrauličke karakteristike, što omogućuje ekonomičniju izgradnju i eksploataciju objekta. Za mjerenje dinamičkih veličina na fizikalnim modelima opremljeni smo sa suvremenom elektronskom opremom vrlo visoke osjetljivosti i točnosti, a malih dimenzija.

 Detalj fizikalnog modela kajakaške staze

 

 

 

 

 

 

 

 

Modeli imaju priključke na računala te su vrijednosti mjerenih dinamičkih veličina vidljive tokom pokusa.

Opremljene modernim elektronskim instrumentarijem za mjerenje u laboratoriju i na terenu, uključivši tu i prijenosni mikrokompjuterski sistem sa 16-kanalnim A/D pretvaračem, naše ekipe imaju bogato iskustvo u dinamičkim mjerenjima:

  • tlakova u turbinskim i cjevovodnim sistemima
  • brzine toka vode i protoka
  • utjecaja valova na sve vrste hidrotehničkih objekata
  • utjecaj vjetra na mostove, brodove, prometnice i sve ostale objekte (istraživanja u našim zračnim tunelima)
  • fizikalni modeli toka podzemnih voda sa uzimanjem u obzir fizikalnih i serijskih procesa (difuzija, disperzija, retardacija, sorpcija ...).

Model proloma brane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzimamo kompleksne zadatke iz svih područja hidrotehnike koje rješavamo uz suradnju sa velikim znanstvenim i stručnim potencijalom ostalih zavoda Građevinskog fakulteta kao vrhunske stručno znanstvene ustanove na području građevinarstva u Republici Hrvatskoj.

Ispitivanja u zračnom tunelu