7. Vodno gospodarstvo

7.1 STUDIJE I EKSPERTIZE

7.1.1 Vodnogospodarska osnova Hrvatske - grana plovidba, 2002.

 

7.2 IDEJNA RJEŠENJA I IDEJNI PROJEKTI

7.2.1 Koncepcijsko rješenje integralnog uređenja odvodnje i navodnjavanja Vrbničkog polja, 2005.

7.2.2 Idejni projekt navodnjavanja Bašćanskog polja, 2007.

7.2.3 Idejno rješenje sustava navodonjavanja Karašica, 2007.

7.2.4 Idejni projekt navodnjavanja Valtura, 2007

7.2.5 Idejno rješenje sustava navodnjavanja područja Poljoprivrednog instituta Osijek, 2008.

7.2.6 Idejni projekt proširenja sustava navodnjavanja Dalj, 2010.

7.2.7 Idejno rješenje sustava navodnjavanja Đolta, 2011.

7.2.8 Idejni projekt sustava navodnjavanja područja Poljoprivrednog instituta Osijek, 2011.

 

7.3 GLAVNI PROJEKTI

7.3.1 Glavni projekt sustava navodnjavanja područja Poljoprivrednog instituta Osijek, 2011.