Lista tekućih znanstvenih projekata:

Razvoj i primjena metoda modeliranja pronosa tvari i energije tekućinama (082-0000000-3243)
nositelj projekta: Goran Gjetvaj

Međudjelovanje hidromelioracijskih sustava i okolišnih čimbenika (082-0000000-3246)
nositelj projekta: Neven Kuspilić

Utjecaj okoliša na oblikovanje i dimenzioniranje vodnih građevina (082-0822994-2175)
nositelj projekta: Marko Pršić

Bujična erozija tala na flišu Istre (082-1780692-2164)
nositelj projketa: Živko Vuković