4. Plovni putevi i luke

4.1 STUDIJE I EKSPERTIZE

4.1.1 100 lučica na jadranskim otocima, sudjelovanje u izradi razvojne studije za RH, 2001.

4.1.2 Detaljni parametri klasa unutrašnjih plovnih puteva za program „Sava inicijativa“, 2002.

4.1.3 Maritimna studija akvatorija gradske luke Rovinj, 2003.

4.1.4 Valna klima za glavni projekt sanacije lukobrana u Puli, 2004.

4.1.5 Studija vjetrovalne klime ACI marina Rovinj, 2004.

4.1.6 Opportunity studija prometnog koridora Podunavlje-Jadran, 2004.

4.1.7 Elaborat vjetrovalne klime i morskih struja, plaža Bi Village, Fažana, 2004.

4.1.8 Hidraulička studija agitacije valovima i idejno rješenje zaštite od valova za Južnu gradsku luku Rovinj, 2004.

4.1.9 Izrada stručnih podloga i elaborata o razvrstavanju plovnih putova na rijekama: Dunavu, Dravi, Kupi i Uni, 2004.

4.1.10 Plan razvoja luke Osijek, 2004.

4.1.11 Analiza vjetrovalne klime s idejnim rješenjem zaštite valobranom marine Frapa, 2005.

4.1.12 Klasifikacija savskog plovnog puta, 2005.

4.1.13 Stručni elaborat za utvrđivanje 5-godišnjeg plana razvitka plovnih putova i luka unutarnjih voda, 2005.

4.1.14 Novelacija studije izvedljivosti luke Vukovar, 2005.

4.1.15 Studija hidrometeoroloških karakteristika i dinamike mora za marinu hotela Lav - Podstrana, 2005

4.1.16 Studija ograničenja plovnog puta na Savi od Slavonskog Broda do Račinovaca, 2005.

4.1.17 Hidraulička studija agitacije valovima gradske plaže u Umagu, 2006.

4.1.18 Pelješki most – maritimno opterećenje stupova mosta, 2006.

4.1.19 Studija agitacije akvatorija uvale Valdibora i idejno rješenje zaštitno-pristanišnog gata, 2006.

4.1.20 Studija vjetrovalne klime ACI marine Trogir, 2006.

4.1.21 Studija opravdanosti izgradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava, 2006.

4.1.22 Matematički i fizikalni model valovanja i strujanja za gradsku luku Split, 2006.

4.1.23 Hidrodinamički utjecaj oborinskog ispusta na funkcioniranje i stabilnost operativne obale u luci Gruž, 2007.

4.1.24 Matematički model agitacije valovima buduće obale u Hvarskoj luci, 2007.

4.1.25 Studija valne klime i morskih valova za lukobran Kaše u Dubrovniku, 2008.

4.1.26 Studija vjetrovalne klime i režima strujanja mora na području luke nautičkog turizma Dugi rat, 2008.

4.1.27 Studija odmuljivanja lučice u Ninu, 2009.

4.1.28 Maritimna studija luka nautičkog turizma Marina – Novi Vinodolski, 2010.

4.1.29 Reccomendations for inclusion in the tender design for the bidding document for procurement of : Zagreb pier container terminal design and build tender dossier, 2010.

4.1.30 Studija vjetrovalne klime i režima strujanja mora za projekt Mala Blata, 2010.

 

4.2 IDEJNA RJEŠENJA I IDEJNI PROJEKTI

4.2.1 Projekt uređenja savskog plovnog puta, 2003.

4.2.2 Idejno rješenje – lučica Kaprije, 2003.

4.2.3 Idejno rješenje – lučica Prigradica, 2003.

4.2.4 Idejno rješenje – lučica Koločep, 2003.

4.2.5 Idejno rješenje – lučica Jelsa, 2003.

4.2.6 Idejno rješenje – lučica Šćedro, 2003.

4.2.7 Idejno rješenje – lučica Pag, 2003.

4.2.8 Idejno rješenje – lučica Prvić-Šepurine, 2003.

4.2.9 Idejni projekt sanacije korita i desne obale Dunava rkm 1400 do 1410, 2004.

4.2.10 Idejno rješenje zimovnika Opatovac, 2004.

4.2.11 Idejno rješenje lučice na Dravi u Osijeku, 2004.

4.2.12 Idejni projket lučice na rijeci Kupi u Sisku, 2005.

4.2.13 Idejni projekt uređenja savskog plovnog puta od Račinovaca do Siska, 2005.

4.2.14 Idejno rješenje lukobrana u uvali Valdibora, 2007.

4.2.15 Idejni projekt komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisiku, 2007.

4.2.16 Idejni projekt višenamjenskog kanala Dunav-Sava – projekt kanala, 2007.

4.2.17 Idejni projekt južne obale luke Osijek, 2008.

4.2.18 Idejno rješenje proširenja luke Vukovar u zonu VK Dunav- Sava, 2009.

4.2.19  Idejni projekt regulacije desne obale Dunava od rkm 1333 do rkm 13328 na području grada Vukovara, 2011.

 

4.3 GLAVNI PROJEKTI

4.3.1 Marina Novigrad, 2002.

4.3.2 Pristanište Slavonski Brod, 2002.

4.3.3 Zamjenska benzinska postaja Preko na otoku Ugljanu, 2005.

4.3.4 Zimovnik u Opatovcu, 2007.

4.3.5 Terminal za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, 2008.

4.3.6 Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisiku, 2008.

4.3.7 Glavni projekt veza br4 i 5 pristaništa Luke Slavonski Brod, 2010.

 

4.4 IZVEDBENI PROJEKTI

4.4.1 Pristanište Slavonski Brod, 2002.

4.4.2 Zamjenska benzinska postaja Preko na otoku Ugljanu, 2005.

4.4.3 Zimovnik u Opatovcu, 2007.

4.4.4 Terminal za pretovar rasutih tereta u luci Osijek, 2010.

 

4.5 REVIZIJE PROJEKATA

4.5.1 Putnička luka Resnik - Split, 2000.

4.5.2 Trajektni pristan Rogač-Šolta, 2000.

4.5.3 Rekonstrukcija trajektne luke Dominće - Korčula, 2000.

4.5.4 Rekonstrukcija riječkog lukobrana, 2001.

4.5.5 Trajektni pristan Vis, 2001.

4.5.6 Glavni projekt rekonstrukcije mjesne luke Doli, 2002.

4.5.7 Trajektni pristani Sv. Duje i Sv. Petar u gradskoj luci Split, 2000. - 2002.

4.5.8 Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje pristana u luci Lokrum, 2002.

4.5.9 Sanacija konstrukcije lukobrana Kaše u Dubrovniku, 2002.

4.5.10 Glavni projekt trajektnog pristaništa Prapratno, 2002.

4.5.11 Rekonstrukcija Riječkog gata u Puli, 2003.

4.5.12 Brodsko pristanište – dogradnja i gat za brodice Zapuntel – otok Molat, 2003.

4.5.13 Trajektno pristanište u uvali Kosirača – otok Ist, 2003.

4.5.14 Glavni projekt Zagrebačko pristanište u luci Rijeka,, 2004.

4.5.15 Glavni projekt pomorski putnički terminal na riječkom lukobranu, 2004.

4.5.16 Glavni projekt uređenja obale u luci Ston, 2005.

4.5.17 Glavni projekt izgradnje i sanacije obale u luci Gruž, 2005.

4.5.18 Glavni projekt kontejnerskog terminala Ploče, 2006.

4.5.19 Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje pristana Luke Šipan, otok Šipan, 2007.

4.5.20 Glavni projekt kontejnerski terminal Brajdica, 2008.

4.5.21 Glavni projekt Putnička luka Dubrovnik, 2009.

4.5.22 Glavni projekt Trajektno pristanište Zaglavac, 2009.

4.5.23 Trajektni terminal Zadar – Gaženica, 2010.

4.5.24 Trajektno pristanište Subra – otok Mljet, 2010.

 

4.6 OSTALO

4.6.1 Željeznički most „Jakuševac“ – hidrografska snimanja, 2009.

4.6.2 Hidrografska snimanja korita i elemenata protoka kod željezničkih mostova „Sava Jasenovac“ i „Kupa Sisak“, 2010.

4.6.3 Monitoring prokopa Nemetin - morfološka, hidrološka i hidraulička mjerenja, 2010.

4.6.4 Hidrografsko snimanje korita u području željezničkih mostova i podvodni vizualni pregled donjeg ustroja mostova: Drava – Koprivnica, Osijek, Varaždin; Kupa – Karlovac, Zorkovac; Mrtvi kanal I, Štikada, Rječina I, Slavonski Šamac.