5. Korištenje vodnih snaga

5.1 STUDIJE I EKSPERTIZE

5.1.1 Prethodna studija izvodljivosti uređenja i korištenja rijeke Save od Republike Slovenije do Rugvice, 2003.

5.1.2 Studija protočnosti starog korita rijeke Drave uz HE Varaždin, 2011.

5.1.3 Prethodna analiza rješenja čvora Brodarci u sustavu obrane od poplave grada Karlovca, 2010.

 

5.2 IDEJNA RJEŠENJA I IDEJNI PROJEKTI

5.2.1 Idejni projekt MHE Ilovac  - Hidrološko hidraulički projekt, 2011.