9. Zaštita okoliša

9.1 STUDIJE I EKSPERTIZE

9.1.1      Studija utjecaja na okoliš uređaja za čišćenje otpadnih voda “Borik” Zadar, 2000.

9.1.2      Studija utjecaja na okoliš uređaja za čišćenje otpadnih voda “Centar” Zadar, 2000.

9.1.3      Studija utjecaja na okoliš centralnog uređaja za čišćenje otpadnih voda grada Koprivnice, 2000.

9.1.4      Studija utjecaja na okoliš Domovinskog mosta u Zagrebu, 2000.

9.1.5      Studija utjecaja na okoliš MHE Ruda, rujan 2000.

9.1.6      Studija utjecaja na okoliš centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba – Izmjene i dopune,  2000.

9.1.7      Studija utjecaja na okoliš Luke Vukovar, 2000.

9.1.8      Studija utjecaja na okoliš uređaja za čišćenje otpadnih voda grada Siska, 2001.

9.1.9      Studija utjecaja na okoliš uređaja za čišćenje otpadnih voda grada Karlovca, 2001.

9.1.10    Studija utjecaja na okoliš uređaja za čišćenje otpadnih voda grada Kutine, 2001.

9.1.11    Studija utjecaja na okoliš uređaja za čišćenje otpadnih voda grada Vrbovca, 2001.

9.1.12    Studija utjecaja na okoliš uređaja za čišćenje otpadnih voda grada Dugo Selo, 2001.

9.1.13    Studija utjecaja na okoliš kanalizacijskog sustava Župa Dubrovačka, 2001.

9.1.14    Studije o utjecaju na okoliš malih hidroelektrana na Mirni, 2001.

9.1.15    Studija o utjecaju na okoliš pristaništa Slavonski Brod, 2002.

9.1.16    Studija utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje grada Pule, 2002.

9.1.17    Smjernice za projektiranje kanalizacijskih sustava otoka Koločepa, Lopuda i Šipana, 2002.

9.1.18    Studija utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje grada Samobora, 2002.

9.1.19    Studija utjecaja na okoliš luke Rabac, 2002.

9.1.20    Studija o utjecaju na okoliš: Obilaznica Grada Poreča, 2002.

9.1.21    Studija utjecaja na okoliš za uvalu Artatore – Mali Lošinj, 2003.

9.1.22    Studija o utjecaju CUPOV Zagreb na rijeku Savu, lipanj 2003.

9.1.23    Studija izvedivosti Plave zastave za plažu Zrće u Novalji, 2003.

9.1.24    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Beli Manastir, 2003.

9.1.25    Studija utjecaja na okoliš kamenoloma ″Šumber″, 2003.

9.1.26    Studija o utjecaju na okoliš luke Rabac, 2003.

9.1.27    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje Srima - Vodice - Tribunj, 2003.

9.1.28    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Korčule, 2003.

9.1.29    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje Mali Ston - Hodilje - Luka, 2003.

9.1.30    Studija o utjecaju CUPOV Zagreb na Rijeku Savu, 2003.

9.1.31    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje Biograda na moru, 2003.

9.1.32    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje nacionalnog parka Plitvička jezera, 2004.

9.1.33    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Drniša, 2004.

9.1.34    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Karlovca, 2005.

9.1.35    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Bjelovara, 2005.

9.1.36    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Vrlike, 2006.

9.1.37    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Petrinje, 2006.

9.1.38    Studija o utjecaju na okoliš regionalnog vodocrpilišta ″Istočna Slavonija″, 2006.

9.1.39    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Metkovića, 2006.

9.1.40    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje Rogoznica, 2006.

9.1.41    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje Opuzen, 2006.

9.1.42    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Omiša, 2006.

9.1.43    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje Komarna - Duboka - Klek, 2006.

9.1.44    Studija utjecaja na okoliš uređaja za čišćenje otpadnih voda grada Makarske, 2006.

9.1.45    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje grada Požege, 2007.

9.1.46    Studija kakvoće površinskih i podzemnih voda na slivnom području višenamjenskog kanala Dunav-Sava, 2007.

9.1.47    Strateška procjena okoliša – Projekt zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području, 2008.

9.1.48    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje Rugvica, 2008.

9.1.49    Studija o utjecaju na okoliš uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Rovinja, 2008.

9.1.50    Studija o utjecaju na okoliš sustava javne odvodnje i pročišćavanja Novalje, 2008.

9.1.51    Studija o utjecaju na okoliš uređaja za pročišćavanje Cuvi i Monsena u gradu Rovinju, 2009.

 

9.2          OSTALO

9.2.1      Članstvo u komisiji za ocjenu utjecaja na okoliš za Akumulaciju Križ potok, 2001.

9.2.2      Predsjedanje Komisijom za ocjenu utjecaja na okoliš za rekonstrukciju zagrebačkog pristaništa u luci Rijeka, 2002.