Katedra za temeljnu hidrotehniku

Pročelnik:  prof.dr.sc. Goran Lončar

 

Katedra za temeljnu hidrotehniku se osim održavanjem nastave bavi istraživanjem i  opisivanjem tečenja tekućina, posebno vode i zraka, za potrebe rješavanja znanstvenih i stručnih problema koji se javljaju u  građevinarstvu. U  posljednje vrijeme se sve više istražuje i pronos tvari nošenih tokom podzemnih voda, vodotocima i moru. Prilikom istraživanja kretanja tekućina se koriste matematički 2D i 3D modeli te fizikalni modeli  u Hidrotehničkom laboratoriju koji je jedini te vrste u Hrvatskoj. U velikom broju slučajeva, modeli se kalibriraju na osnovu rezultata mjerenja u prirodi. Ovi modeli se najčešće koriste za hidrotehničke proračune kratkih i dugih hidrotehničkih objekata, proračun pronosa ispuštenog efluenta, istraživanje optimalnog oblika preljeva i drugih objekata u struji tekućine, interakciju valova i građevinskih konstrukcija, djelovanje vjetra na građevinske konstrukcije kao i utjecaj vjetra na sigurnost prometa te za rješavanje niza drugih problema. Od opreme raspolažemo sa dva bazena, dva staklena žljeba, generatorom valova,  vjetrovnim tunelom i pratećom suvremenom mjernom opremom.

 


Predmeti
Preddiplomski
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
HIDROLOGIJA
 
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
MEHANIKA TEKUĆINA
 
3 Sveučilišni preddiplomski INFO
Diplomski
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
EKSPERIMENTALNA HIDRAULIKA
 
4 Sveučilišni diplomski INFO
HIDRAULIKA
 
1 Sveučilišni diplomski INFO
HIDROLOGIJA 2
 
1 Sveučilišni diplomski INFO
MODELIRANJE U HIDROTEHNICI
 
3 Sveučilišni diplomski INFO
PROJEKTIRANJE U HIDROTEHNICI
 
4 Sveučilišni diplomski INFO
URBANA HIDROLOGIJA   3 Sveučilišni diplomski INFO