Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nastavno osoblje

   
doc.dr.sc. Bojan Milovanović
Ovlašteni ITC instruktor,

Level II termografist, Građevinski fakultet, tajnik programa izobrazbe
Prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur Ovlašteni termografist, Level II, Redoviti profesor, predstojnica zavoda za materijale, Građevinski fakultet
Krunoslav Petrović, dipl.ing.el. Ovlašteni termografist, Level II, ELSI hitech group d.o.o.
dr. sc. Ivica Kušević Ovlašteni termografist, Level II, Voditelj laboratorija za građevinsku fiziku; Institut IGH d.d. Zagreb
Krešimir Petrović, ing.el. Ovlašteni termografist, Level II, KOSTELGRAD
Roberto Rinaldi ITC Italija, ovlašteni termografist, ITC Level III
dr. sc. Raphaël Danjoux Voditelj razvoja programa ITC-a za Euroaziju
Bob Berry ISO Level 3 Thermography Engineer, Thermal Vision, ITC, IACT
Članovi HUICT-a Ovlašteni ITC LEVEL I i ITC LEVEL II termografisti