Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Prijave za edukaciju

Prijave se primaju do 5 dana prije početka edukacije kod:

gđe. Sandra Fruk

Telefon: 01 3780 123

E-mail: su@grad.hr