Opcije pristupačnosti Pristupačnost
PROGRAM PREPORUČENOG TRODNEVNOG TRENINGA I CERTIFIKACIJE (IPMA LEVEL A)

PROGRAM PREPORUČENOG TRODNEVNOG TRENINGA I CERTIFIKACIJE

Dan 1.

Upravljanje projektima – opća znanja

Osnovna znanja i kompetencije upravljanja projektom prema IPMA Competence Baseline standardu. Tehničke kompetencije; Osnovni pojmovi iz upravljanje projektima. Uloga voditelja projekta. Tim voditelja projekta. Formiranje i rad u timu. Faze i opseg projekta. Upravljanje vremenom, troškovima i kvalitetom u projektu. Interesni sudionici u projektu. Stalna organizacija i struktura projekta. Kontekstualne kompetencije; Strategija i projekti. Upravljanje projektima, programima i portfeljima. Financije. Poslovni slučaj i sponzor projekta. Razvoj osoblja.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dan 2.

Upravljanje projektima – opća znanja, nastavak

Osnovna znanja i kompetencije upravljanja projektom prema IPMA Competence Baseline standardu. Biheviorističke kompetencije: Rukovođenje, Motivatori, Samo-kontrola, Efikasnost i efektivnost, Konzultiranje i pregovaranje, Pouzdanost, Prepoznavanje vrijednosti. Etika.

Kontrola projekta gradnje u fazi izvođenja

Kontrola nad izvođenjem radova, zakoni i pravilnici. Ugovorne osnove kontrole gradnje. Struktura tima za kontrolu gradnje i odnosi unutar njega.  Kontrola dinamike izvođenja radova. Službena komunikacija i dokumentacija. Izbor konzultanta i elementi ugovora o tehničkom savjetovanju. Funkcija konzultanta u fazama projekta. Praćenje izvedbe projekta u pogledu vremena, kvalitete i troškova. Savjetovanje investitora.

Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj

Pravni okvir za ugovore u graditeljstvu. Izvori prava za ugovore. Zakon o obveznim odnosima. Opći uvjeti ugovora FIDIC. Što je to FIDIC. Dokumenti koje izdaje FIDIC. Karakteristike i struktura ugovora. Primjena i prilagodba u Hrvatskoj. Modeli općih uvjeta FIDIC. Crvena knjiga. Žuta knjiga. Srebrna i bijela knjiga. Važne odredbe FIDIC-a. Rješavanje sporova. Primjeri iz prakse.      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dan 3.

Investicijska studija / Studija izvodivosti

Osnove investicijskog planiranja. Planiranje investicijskog projekta - analiza tržišta (analiza prodaje, nabave, konkurencije), tehničko-tehnološka analiza, ekonomsko-financijska analiza. Ocjena investicijskog projekta. Prikaz stvarnih investicijskih projekata. Europski trendovi.

Upravljanje projektima – tehnike, računalni alati i pred-certifikacijski seminar

Tehnika mrežnog planiranja. Izrada razvijene strukture rada (WBS). Proračun trajanja aktivnosti. Povezivanje vremena i troškova u planu. Izrada plana aktivnosti. Sumarni izvještaji o izvršenju u projektu. Prognoze trenda izvršenja plana. Metoda kritičnog puta. Metode histograma i S-krivulje. Metoda ostvarene vrijednosti (engl. Earned value management). Primjena računala kod upravljanja projektima. Opis certifikacijskog postupka za IPMA 4-L-C sustav ovjere: A, B, C i D razine.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dan 4.

Pismeni ispit

Polaznici pristupaju ispitu IPMA određene razine (Uvjeti za pojedine razine osposobljenosti) nakon dvotjedne pauze. Ispit se polaže pismeno i pokriva znanja koje su polaznici dobili tijekom prethodna tri dana edukacije.