Opcije pristupačnosti Pristupačnost
PROGRAM OSNOVNOG JEDNODNEVNOG TRENINGA I CERTIFIKACIJE (IPMA LEVEL D)

8 školskih sati nastave + 5 sati pisanje ispita za IPMA Level D (nakon dvotjedne pauze)

Dan 1.

Upravljanje projektima – opća znanja

Uloga voditelja projekta i djelatnosti upravljanja projektima u odnosu na Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Osnovna znanja i kompetencije upravljanja projektom prema IPMA Competence Baseline standardu.

Tehničke kompetencije: Formiranje i rad u timu, Opseg projekta, Upravljanje vremenom, troškovima i kvalitetom u projektu, Interesni sudionici u projektu, Tehnika mrežnog planiranja, Razvijena strukture rada (WBS), Povezivanje vremena i troškova u planu, Metoda kritičnog puta, Metode histograma i S-krivulje, Metoda ostvarene vrijednosti (engl. Earned value).

Biheviorističke kompetencije: Rukovođenje, Motivatori, Samo-kontrola, Efikasnost i efektivnost, Konzultiranje i pregovaranje, Pouzdanost, Prepoznavanje vrijednosti, Etika.

Kontekstualne kompetencije: Strategija i projekti, Upravljanje projektima, programima i portfeljima, Financije, Poslovni slučaj i sponzor projekta, Razvoj osoblja.

Opis certifikacijskog postupka za IPMA 4-L-C sustav ovjere: A, B, C i D razine.

DAN 2.

Polaznici pristupaju ispitu IPMA D razine nakon dvotjedne pauze. Ispit se polaže pismeno i pokriva znanja koje su polaznici dobili tijekom prethodna tri dana edukacije.