Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Preporuka o pohađanju programa izobrazbe termografista
 
Termografija je beskontaktna mjerna metoda za određivanje temperature i njezine razdiobe na površinama objekata. Temelji se na mjerenju intenziteta infracrvenog zračenja, kakvo emitira svako realno tijelo.                 
U termografskom uređaju se ono pretvara najprije u električni, a potom u video-signal, čiji prikaz na zaslonu ili na papiru daje tzv. termogram, tj. temperaturnu sliku promatranog objekta.
 
Termografija sve više postaje svakodnevno korištena metoda koja se primjenjuje kod:
  • istraživanja i razvoja proizvoda,
  • preko tehničkih disciplina do medicine, veterine,
  • očuvanja kulturne baštine,
  • a posebice za područja nadzora, kontrole i održavanja u strojarstvu, elektrotehnici, procesnoj tehnici, graditeljstvu, prometu itd.
Izvorno razvijena u vojne svrhe za promatranje neprijateljskih aktivnosti, i danas se široko primjenjuje u te svrhe za snimanje na tlu, iz zraka i iz svemira, ali i za civilne potrebe kao što su meteorološka, kartografska, geodetska i slična mjerenja.
 
Sve je više onih koji prepoznaju nezaobilazne prednosti IC termografije pri poslovima redovnog i preventivnog održavanja uz korištenje IC kamera, a tu svoju novu djelatnost žele verificirati i međunarodno certificirati.

 

Stupnjevi certifikacije

Što zapravo znače različiti stupnjevi certifikacije za IC termografiju?

Stupanj I (Level l)

Certifikacijski Stupanj I je prvi od tri stupnja izobrazbe za IC termografista koji nudi program ITC-a. Termografisti prvog stupnja se obično tek upoznaju s IC dijagnostikom. Ovo ne znači da su termografisti prvog stupnja samo tehničari koji vrše monitoring stanja, već su to profesionalne osobe s godinama iskustva u izgradnji i održavanju složenih sustava.
Termografisti prvog stupnja općenito slijede utvrđenu proceduru za ocjenjivanje specifičnih tipove opreme, mogu koristiti infracrvene kamere i programske pakete kako bi identificirali i mjerili toplinske anomalije, a sve na osnovu iskustva i rasporeda topline na sličnoj opremi.

Stupanj II (Level ll)

IC termografisti drugog stupnja su iskusne osobe koje rješavaju probleme. Oni obično koriste više oblika dijagnostičke opreme za utvrđivanje izvora problema i predlažu načine popravaka. Termografisti drugog stupnja završili su napredniji stupanj obuke i zbog toga mogu vršiti izobrazbu i nadzor nad termografistima prvog stupnja.

Stupanj III (Level lll)

Stupanj III je najnapredniji stupanj IC izobrazbe. Termografisti trećeg stupnja su primarno osobe koje izrađuju i vode programe održavanja i pregleda za pojedine tvrtke, razvijaju procedure ispitivanja i kriterije ozbiljnosti. Također određuju kako često se  mora pregledavati i održavati oprema za provođenje pregleda  te izrađuje proračune povratka investicije koju pruža program termografije.
Završetkom ovog naprednog stupnja IC izobrazbe, termografisti trećeg stupnja nadziru rad termografista prvog i drugog stupnja, te vrše njihovu izobrazbu. Termografisti trećeg stupnja su osobe koje je dobro konzultirati u trenutku kad je zbog ponavljanja problema s opremom za preglede potreban ponovni pregled postupaka rukovanja i održavanja ili uključuje redizajniranje opreme.