PRIJAVE NA TRENING I CERTIFIKACIJU

Prijave se primaju do četiri dana prije početka treninga kod:

Gđa. Sandra Fruk

Telefaks: 01/3780-128

Telefon: 01/3780-123

e-mail: su@grad.hr

OBRAZAC ZA PRIJAVU