Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Kriteriji za upis u prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Građevinarstvo u ak. god. 2024./2025.

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo traje tri godine, a upisuju se studenti u redovitom statusu. Kandidati se mogu upisati na studij temeljem jedne od dvije moguće upisne kvote.

1. Upisne kvote za  državljane Europske unije i strane državljane (položena državna maturu i završena četverogodišnja srednja škola):
 • upisna kvota za hrvatske državljane i državljane Europske unije je 235,
 • upisna kvota za strane državljane je (ako se ne popuni upisna kvota studenata stranih državljana na ljetnom upisnom roku, nepopunjena kvota prenamjenjuje se, u jesenskom upisnom roku, u kvotu za državljane Europske unije).

Svi kandidati obveznici su polaganja državne mature, uključujući i:

 • osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje završile prije 2010. godine u Republici Hrvatskoj,
 • osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske,
 • osobe koje srednjoškolsko obrazovanje završavaju u školskoj godini 2023./2024.

Kandidati studijske programe prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr prema kalendaru aktivnosti za akademsku godinu 2024./2025. – prijediplomski studij.

Rang lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 • na temelju uspjeha u srednjoj školi moguće je ostvariti do 350 bodova,
 • na temelju položenoga ispita na državnoj maturi iz predmeta Hrvatski jezik moguće je ostvariti do 50 bodova,
 • na temelju položenoga ispita na državnoj maturi iz predmeta Matematika (viša razina) moguće je ostvariti do 500 bodova,
 • na temelju položenoga ispita na državnoj maturi iz predmeta Fizika moguće je ostvariti do 100 bodova – nije uvjet za upis na studij, ali donosi bodove ako je predmet položen na državnoj maturi,
 • sudjelovanje na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj iz predmeta Matematika i Fizika te osvojeno prvo do treće mjesto na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj iz discipline graditeljske tehnologije donosi izravan upis sa 1000 bodova,
 • na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova.

Datum upisa na Fakultet u ljetnom upisnom roku bit će objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta nakon što se prema kalendaru državne mature objavi privremena rang lista. Prijave za jesenski upisni rok primat će se ako će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku. Upisi na Fakultet održavat će se uživo.

 
2. Posebna upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske (nisu obveznici polaganja državne mature):
 

§  3 upisna mjesta otvorena su za upis pripadnika hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i Hrvatske iseljenike u prekomorske i europske države i njihove potomke.

Preduvjeti za upis po posebnoj kvoti su:

 • završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • znanje hrvatskog jezika minimalno razine B2.

Kandidati u ovoj kvoti studijski program prijavljuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr prema kalendaru za akademsku godinu 2024./2025. – prijediplomski studij.

Svi kandidati za upis na sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo u kvoti Hrvata izvan RH koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu Središnjem prijavnom uredu dostavljaju dokumente navedene pod točkom 8. u Općem dijelu Natječaja.

Razredbeni postupak za upis provodi se u ljetnom i jesenskom roku. Prijave za jesenski rok primat će se ako ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku. 

Elementi razredbenog postupka (sastavljanje rang liste) i upisi:

Kod rangiranja vrednuje se isključivo prosjek svih ocjena iz srednje škole. Kandidati podliježu razredbenom postupku i rangiraju se temeljem rezultata izraza:

Maksimalan broj bodova koji kandidat može ostvariti je 1000.

Kandidati koji su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika imaju izravan upis.

Datumi upisa na Fakultet bit će objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.grad.unizg.hr ) nakon što se prema kalendaru Središnjeg prijavnog ureda objavi privremena rang lista. Upisi na Fakultet održavat će se uživo.


Repozitorij