Opcije pristupačnosti Pristupačnost
GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
Građevinarstvo je jedna od najstarijih tehničkih struka koja se bavi svim fazama cjelovitog postupka izvođenja hidrotehničkih i prometnih objekata te objekata visokogradnje: planiranjem, projektiranjem i izgradnjom građevina, proizvodnjom materijala i predgotovljenih elemenata te ispitivanjem tla, materijala i konstrukcija, ne zanemarujući pritom održivi razvoj i zaštitu okoliša.
Visokoškolsko obrazovanje u građevinarstvu započelo je razmjerno rano: u Europi sredinom 18. stoljeća, a u nas osnutkom Tehničke visoke škole u Zagrebu 1919. godine. Prvi su naši studenti građevinarstva diplomirali 1923.; do rujna 2018. preddiplomski studij završilo je 1839 studenata, diplomiralo je 9217 od kojih 7708 na dodpilomskom studiju i 1509 na diplomskom studiju, magistriralo je 560 polaznika, poslijediplomski specijalistički studi završilo je 42 studenta, a promovirana su 275 doktora znanosti.
Građevinski fakultet ustrojen je u devet zavoda (geotehnika, hidrotehnika, konstrukcije, matematika, materijali, organizacija i ekonomika građenja, prometnice, tehnička mehanika, zgradarstvo). Nastavni, znanstveni i stručni rad odvija se u suvremeno opremljenim predavaonicama i učionicama, kabinetima, laboratorijima, kompjutorskim učionicama i knjižnici.


Sveučilišni prijediplomski studij građevinarstva

Od ak. god. 2005./2006. izvodi se trogodišnji sveučilišni prijediplomski studij građevinarstva prema smjernicama Bolonjske deklaracije. Mogu ga upisati osobe koje su završile četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a usmjeren je na stjecanje znanstvenih temelja struke potrebnih onima koji će nastaviti svoje obrazovanje na diplomskom studiju, ne zanemarujući pritom ni stručna znanja neophodna onima koji će se nakon prijediplomskoga studija zaposliti. Završetak studija donosi 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka / sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinarstva.
Prvostupnici su osposobljeni za projektiranje manje složenih konstrukcija i za vođenje manjih građevinskih zahvata, a kao suradnici mogu sudjelovati u projektiranju, izvođenju i nadziranju većih građevinskih zahvata. Mogu se zaposliti u tvrtkama koje se bave projektiranjem, gradnjom, nadzorom i održavanjem objekata visokogradnje te geotehničkih, hidrotehničkih i prometnih građevina, u ustanovama državne i lokalne uprave i drugdje.
Prvostupnici mogu nastaviti obrazovanje na sveučilišnim diplomskim ili specijalističkim stručnim studijima građevinarstva, kao i na studijima drugih tehničkih struka. Program prijediplomskoga studija akreditirala je ugledna inozemna agencija ASIIN te mu je dodijeljen certifikat EUR-ACE Label što prvostupnicima olakšava upis i na većinu diplomskih studija građevinarstva u Europi ili zapošljavanje u zemljama Europske unije.


Sveučilišni diplomski studij građevinarstva

Nastava na dvogodišnjem sveučilišnom diplomskom studij Građevinarstvo izvodi se od ak. god. 2008./2009. na sedam smjerova. Studij je ponajprije namijenjen osobama koje su završile sveučilišni prijediplomski studij građevinarstva, a žele produbiti znanja u granama geotehnike, hidrotehnike, konstrukcija, materijala, organizacije građenja, prometnica ili teorije i modeliranja konstrukcija. Nakon završetka studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišna magistra inženjerka / sveučilišni magistar inženjer građevinarstva.
Magistri inženjeri osposobljeni su za obavljanje visoko stručnih poslova u rješavanju složenih inženjerskih problema, za vođenje timova, za razvojna i znanstvena istraživanja u izabranoj grani građevinarstva i za daljnje stručno ili znanstveno usavršavanje. Obrazovanje mogu nastaviti na poslijediplomskim doktorskim ili specijalističkim studijima. Zaposliti se mogu u tvrtkama koje se bave projektiranjem, gradnjom, nadzorom i održavanjem građevina, u visokoškolskim ustanovama, ustanovama državne i lokalne uprave i drugdje.
I program diplomskog studija akreditirala je inozemna agencija ASIIN i dodijelila mu certifikat EUR-ACE Label, tako da su i magistrima inženjerima građevinarstva vrata Europe otvorena.


Upisi na sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo

Akademske godine 2010./2011. uvedena je Državna matura kao zamjena za prijamne ispite. Dodatna informacije o prijavi na studijske programe možete provjeriti na internetskoj stranici www.postani-student.hr Središnjeg prijavnog ureda.

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski sveučilišni studij građevinarstva na Građevinskom fakultetu sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

A. Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 350 bodova

B. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
  • Hrvatski jezik:                                do 50 bodova
  • Matematika (viša razina):               do 500 bodova
  • Fizika*:                                          do 100 bodova
    *Nije uvjet za upis na studij, ali donosi bodove ako je predmet položen na državnoj maturi
C. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

    IZRAVAN UPIS  za jedno od sljedećih postignuća:
  • Sudjelovanje na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika i Fizika te osvojeno prvo do treće mjesto na državnim natjecanjima u RH iz discipline graditeljske tehnologije.
Svi pristupnici su obveznici polaganja državne mature uključujući i osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje završile prije 2010. godine u Republici Hrvatskoj.
 
Studenti strani državljani sami snose troškove studiranja i plaćaju trostruki iznos školarine studenata hrvatskih državljana.
 
Dodatne obavijesti:
GRAĐEVINSKI FAKULTET – STUDENTSKA REFERADA

Privremeni nastavni centar AGG FSB, Ulica grada Gospića 1a, prizemlje

telefon: 099 711 6050

e-mail: referada@grad.unizg.hr, upisi@grad.hr


Obavijesti
Upisi preddiplomski 2022/23
Repozitorij je prazan