Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
Kriteriji za upis u prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Građevinarstvo u ak.god.2023/24

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo traje tri godine, a upisuju se studenti u redovitom statusu. Kandidati se mogu upisati na studij temeljem jedne od tri moguće upisne kvote.

1. Upisne kvote za kandidate hrvatske državljane, državljane Europske unije i strane državljane koji imaju položenu državnu maturu i završenu četverogodišnju srednju školu:
 • upisna kvota za hrvatske državljane i državljane Europske unije je 235,
 • upisna kvota za strane državljane je 5.

Svi kandidati obveznici su polaganja državne mature, uključujući i:

 • osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje završile prije 2010. godine u Republici Hrvatskoj,
 • osobe koje su srednjoškolsko obrazovanje završile izvan Republike Hrvatske,
 • osobe koje srednjoškolsko obrazovanje završavaju u školskoj godini 2022./2023.

Kandidati studijske programe prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr prema kalendaru aktivnosti za akademsku godinu 2023./2024. – prijediplomski studij.

Rang lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 • na temelju uspjeha u srednjoj školi moguće je ostvariti do 400 bodova,
 • na temelju položenoga ispita na državnoj maturi iz predmeta Hrvatski jezik moguće je ostvariti do 50 bodova,
 • na temelju položenoga ispita na državnoj maturi iz predmeta Matematika (viša razina) moguće je ostvariti do 450 bodova,
 • na temelju položenoga ispita na državnoj maturi iz predmeta Fizika moguće je ostvariti do 100 bodovanije uvjet za upis na studij, ali donosi bodove ako je predmet položen na državnoj maturi,
 • sudjelovanje na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj iz predmeta Matematika i Fizika te osvojeno prvo do treće mjesto na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj iz discipline graditeljske tehnologije donosi izravan upis sa 1000 bodova,
 • na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova.

Datum upisa na Fakultet u ljetnom upisnom roku bit će objavljen na mrežnoj stranici nakon što se prema kalendaru državne mature objavi privremena rang lista. Prijave za jesenski upisni rok primat će se ako će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku. Upis na Fakultet održavat će se uživo.

U slučaju da se ne popuni upisna kvota studenata stranih državljana na ljetnom upisnom roku, nepopunjena kvota prenamjenjuje se, u jesenskom upisnom roku, u kvotu za državljane Republike Hrvatske.

2. Posebna upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske koji nisu obveznici polaganja državne mature:
 • 3 upisna mjesta otvorena su za upis pripadnika hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i Hrvatske iseljenike u prekomorske i europske države i njihove potomke.

Preduvjeti za upis po posebnoj kvoti su:

 • završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • znanje hrvatskog jezika minimalno razine B2.

Prijave kandidata za upis primaju se u ljetnom upisnom roku do 10. srpnja 2023. godine, dok se za jesenski upisni rok primaju do 4. rujna 2023. godine, a predaju se osobno putem pisarnice Građevinskog fakulteta (Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb, soba 205A – 2. kat) ili putem elektroničke pošte pisarnica@grad.unizg.hr. Prijave za jesenski rok primat će se ako ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku. Obrazac za prijavu nalazi se na mrežnoj stranici Fakulteta.

Rang lista se utvrđuje temeljem uspjeha u srednjoj školi na način da se sve ocjene ostvarene tijekom srednjoškolskog obrazovanja zbroje i podjele s ukupnim brojem ocjena te se dobivena vrijednost pomnoži sa 100. Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 500.

Kandidati koji su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika imaju izravan upis.

Objava rang liste u ljetnom upisnom roku bit će 13. srpnja 2023. godine, dok će u jesenskom upisnom roku biti objavljena 7. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.

Dokumentacija potrebna za prijavu navedena je u Natječaju .

Upisi kandidata koji su stekli pravo upisa u ljetnom upisnom roku bit će 20. srpnja 2023. godine, dok će upis kandidata u jesenskom upisnom roku biti 20. rujna 2023. godine. Upis na Fakultet održavat će se uživo.

3. Posebna kvota za državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji nisu obveznici polaganja državne mature:
 • 5 upisnih mjesta.

Preduvjeti za upis po posebnoj kvoti su:

 • završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • znanje hrvatskog jezika minimalno razine B2.

Prijave kandidata za upis primaju se u ljetnom upisnom roku do 10. srpnja 2023. godine, dok se za jesenski upisni rok primaju do 4. rujna 2023. godine, a predaju se osobno putem pisarnice Građevinskog fakulteta (Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb, soba 205A – 2. kat) ili putem elektroničke pošte pisarnica@grad.unizg.hr. Prijave za jesenski rok primat će se ako ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku. Obrazac  za prijavu nalazi se na mrežnoj stranici Fakulteta.

Osim prijave kandidati su dužni priložiti potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Rang lista se utvrđuje temeljem uspjeha u srednjoj školi na način da se sve ocjene ostvarene tijekom srednjoškolskog obrazovanja zbroje i podjele s ukupnim brojem ocjena te se dobivena vrijednost pomnoži sa 100. Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 500.

Kandidati koji su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika imaju izravan upis.

Objava rang liste u ljetnom upisnom roku bit će 13. srpnja 2023. godine, dok će u jesenskom upisnom roku biti objavljena 7. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.

Dokumentacija potrebna za prijavu navedena je u Dopuni Natječaja.

Upisi kandidata koji su stekli pravo upisa u ljetnom upisnom roku bit će 20. srpnja 2023. godine, dok će upis kandidata u jesenskom upisnom roku biti 20. rujna 2023. godine. Upis na Fakultet održavat će se uživo.

Važni dokumenti :

Odluka o kriterijima za upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo u akademskoj godini 2023./2024. Napomena: nalazi se na https://www.grad.unizg.hr/zavodi/zajednicke_sluzbe/studentska_referada/upisi/preddiplomski1

Odluka o broju slobodnih mjesta i kriterijima za upis u 1 god PD studija u ak. godini 2023./2024. - Hrvati izvan RH  Napomena: nalazi se na https://www.grad.unizg.hr/zavodi/zajednicke_sluzbe/studentska_referada/upisi/preddiplomski1


Repozitorij