Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Zajedničke službe
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. mr. sc. Davor Delić 01/4639 275 275 e-mail D108
v. pred. mr. sc. Davor Rajčić 01/4639 541 541 e-mail 51
stručni suradnik
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. rel. int. et. dipl. Kristina Baraba Posarić 01/4639 157 157 e-mail D202
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
Gordana Bednjanec 01 4639 128 e-mail  
Renata Bednjički 401 e-mail  
Damir Bišćan 01/4639 542 542 e-mail D208
Jelena Bogdanović 01/4639 407 407 e-mail Knjižnica
Elizabeta Bošnjak 01/4639 401 401 e-mail  
Neven Bratolić 01/4690 802 802 e-mail 113
Berislav Cvetnić 01/4690 802 802 e-mail 113
Ana Filipović 01/4639 403 403
401
e-mail  
mag. Sandra Fruk 01/3780 123 e-mail  
mag. bibl. Filip Haltrich 01/4639 117 117 e-mail 57b
Lidija Halužan e-mail  
Josip Hrkać 01/4639 190 190 e-mail  
Jadranka Jelić 01/4639 128 128 e-mail  
ing. građ. Savo Kladar 01/4639 323 323 e-mail D125
Darija Kovačić 01/4690 810 810 e-mail 206
Janja Kralj 01/4639 401 401 e-mail  
mag. educ. croat. Nina Lekić 01/4690 805 805 e-mail Kranjćevićeva 2, soba 114
upr. pravnik Marija Lopac Petrović 01/4639 300 300 e-mail 52
struč. spec. ing. techn. inf. Miroslav Madžarac e-mail  
bac. Julija Maksimović e-mail  
Anica Marić 01/4639 401 401 e-mail  
dr. med. vet. Marija Milić 01/4639 408 408 e-mail 219a
mag. iur. Kristina Mrvelj 01/4639 541 541 e-mail 51
Vesna Pavlić Lukačić 01/4639 110 110 e-mail D217
Marina Pokas 01/4639 401 401 e-mail  
ing. stroj. Ivica Pokrajac 01/4639 360 360 e-mail  
upr. pravnik Ivana Požgajčić 01/4639 216 216 e-mail 50
Ana Pripeljaš 01/4639 431 431 e-mail 50
dipl.iur. Ana Protrka Čičak 01/4639 255 255 e-mail 55
Irena Pušić 01/4639 411 411 e-mail D208
Ivana Starovečki 01/4639 249 249 e-mail D218
Katica Sušac 01/4639362 362 e-mail  
Brankica Svetlić 01/4639 351 351 e-mail D216
Snježana Škarica e-mail  
dipl.iur. Verica Švaco 01/4639 217 217 e-mail 51
Ružica Tomurad 01/4639 127 127
401
e-mail  
Milena Tuđa 01/4639 128 128 e-mail  
dipl. bib. Patricia Turković 01/4639 156 156 e-mail Knjižnica
upr. pravnik Dolores Validžić 01/4690 805 805 e-mail Kranjačevićeva 2, 1. kat, soba 114
Natalija Viher 01/4639 505 505 e-mail D215
Lidija Vrane 01/4639 109 109 e-mail D215